Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Nr konta bankowego (1)

Aktualności
    Ogłoszenia nowe (199)
    Nabór pracowników (0)
        Aktualne (1)
        Rozstrzygnięte (30)
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Wyniki badań wody (17)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)
    Pomoc specjalisty doradztwa rolniczego (1)

Przetargi
    Przetargi aktualne (4)
    Ogłoszenia o wynikach postępowania (102)
    Postępowania unieważnione (12)
    Nieruchomości (6)
    Zakończone (155)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (0)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)

Organy
    Wójt (4)
        Sprawozdania (0)
            2007 rok (10)
            2008 rok (8)
            2009 rok (11)
            2010 rok (13)
            2011 rok (12)
            2012 rok (14)
            2013 rok (14)
            2014 rok (9)
            2015 rok (13)
            2016 rok (15)
            2017 rok (14)
            2018 rok (8)
        Zarządzenia Wójta (0)
            2019 rok (0)
                Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Łęka Opatowska (31)
                Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu - Wójta Gminy (20)
            2018 rok (0)
                Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Łęka Opatowska (76)
                Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu - Wójta Gminy (40)
            2017 rok (0)
                Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Łęka Opatowska (55)
                Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu - Wójta Gminy (38)
            2016 rok (0)
                Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Łęka Opatowska (58)
                Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu - Wójta Gminy (39)
            2015 rok (0)
                Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Łeka Opatowska (70)
                Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu - Wójta Gminy (53)
            2014 rok (0)
                Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Łęka Opatowska (55)
                Rejestr zarzadzeń kierownika Urzędu Gminy (35)
            2013 rok (0)
                Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Łęka Opatowska (51)
                Rejest zarządzeń kierownika Urzędu Gminy - Wójta Gminy Łęka Opatowska (26)
            2012 rok (0)
                Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Łęka Opatowska (44)
                Rejestr zarządzeń kierownika Urzędu Gminy - Wójta Gminy Łęka Opatowska (32)
            2011 rok (85)
            2010 rok (79)
            2009 rok (79)
            2008 rok (94)
            2007 rok (84)
            2006 rok (52)
            2005 rok (44)
            2004 rok (65)
            2003 rok (45)
        Oświadczenia majątkowe (2)
    Rada (6)
        Informacje o stanie majątkowym (0)
            Kadencja 2018-2023 (15)
            Kadencja 2014-2018 (15)
            Kadencja 2010-2014 (15)
            Kadencja 2006-2010 (1)
            Kadencja 2002-2006 (1)
        Komisje stałe (0)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                Protokoły z posiedzeń (0)
                Plan pracy (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
                Protokoły z posiedzeń (0)
                Plan pracy (10)
            Komisja Gospodarcza (1)
                Protokoły z posiedzeń (0)
                Plan pracy (10)
            Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Sportu (1)
                Protokoły z posiedzeń (0)
                Sprawozdania (0)
                Plan pracy (10)
            Komisja Planowania i Budżetu (1)
                Protokoły z posiedzeń (0)
                Plan pracy (10)
        Protokoły z sesji (0)
            2005 rok (12)
            2006 rok (11)
            2007 rok (12)
            2008 rok (12)
            2009 rok (13)
            2010 rok (15)
            2011 rok (12)
            2012 rok (14)
            2013 rok (14)
            2014 rok (13)
            2015 rok (13)
            2016 rok (15)
            2017 rok (14)
            2018 rok (15)
            2019 rok (5)
        Transmisja obrad (11)
        Plan pracy Rady Gminy (10)
        Terminy sesji (69)
            Poprzednie kadencje (28)
        Terminy komisji (97)
            Poprzednie kadencje (58)

Gmina
    Jednostki organizacyjne (0)
        Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska (5)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
        Szkoły Podstawowe (0)
            Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej (4)
            Zespół Szkół w Opatowie (4)
            Zespół Szkół w Siemianicach (3)
            Szkoła Podstawowa w Trzebieniu (3)
        Gimnazjum (3)
        Biblioteki Publiczne (4)
        Żłobek Gminny w Opatowie (4)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Zapytania ofertowe (0)
        Aktualne (0)
        Wyniki (47)
        Rozstrzygniete (49)
    Majątek publiczny (0)
        Majętek podmiotów (0)
        Dług publiczny (0)
        Pomoc publiczna (0)
        Ciężary publiczne (0)
    Podmioty wykonujące zadania publiczne (1)
    Kluby sportowe (1)
    Organizacje pozarządowe (1)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (34)
        Konkurs ofert 2016 (4)
        Dotacje - tryb bezkonkursowy (2)
        Konkurs ofert 2017 (2)
        Konkurs ofert 2018 (2)
        Konkurs ofert 2019 (2)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Zarządzanie Kryzysowe (2)
        Komunikaty (132)
        Zespół Zarządzania Kryzysowego (1)
        Telefony alarmowe (1)
        Informacje dla mieszkańców (11)
    Gospodarka Odpadami Komunalnymi (5)
    Raport o stanie gminy (1)

Urząd Gminy
    Dane adresowe (1)
    Podstawy prawne działania (1)
    Organy i osoby sprawujące funkcje (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Oświadczenia majątkowe (5)
    Rejestry, Ewidencje, Archiwa (1)
    Audyt i kontrole (0)
        Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy (0)
            Rok 2004 (1)
            Rok 2005 (1)
            Rok 2006 (1)
            Rok 2007 (1)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2010 (1)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2013 (1)
            Rok 2014 (1)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (1)
            Rok 2017 (1)
        Kontrola zarządcza (0)
            Plany działalności (2)
            Sprawozdania z wykonania planu działalności (1)
            Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (2)
    Stan mienia komunalnego (13)
    Procedury urzędowe (0)
        Referat Spraw Obywatelskich (0)
            Dowód osobisty (3)
            Meldunek (0)
                Meldunek na pobyt czasowy (2)
                Meldunek na pobyt stały (4)
            Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców (1)
            Rejestr wyborców (1)
            Sprawy wojskowe (6)
            Imprezy masowe (1)
            Zgromadzenia publiczne (1)
        Referat Finansowy (0)
            Podatki (14)
            Działalność gospodarcza (5)
            Sprzedaż alkoholi - zezwolenia (2)
        Gminny Zespół Placówek Oświatowych (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (7)
        Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (16)
        Referat Organizacyjny (5)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Indywidualne interpretacje podatkowe (1)
    Informacje o środowisku (0)
        Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
            2013 rok (9)
            2014 rok (1)
            2015 rok (0)
                Sprawa: BGK.6220.1.2015 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (36)
                Sprawa: BGK.6220.2.2015 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (14)
                Sprawa: BGK.6220.3.2015 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (8)
                Sprawa: BGK.6220.4.2015 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (4)
                Sprawa: BGK.6220.5.2015 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2)
                Sprawa: BGK.6220.6.2015 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (9)
            2018 rok (0)
        Usuwanie azbestu (1)
        Prognozy oddziaływania na środowisko (0)
            2018 (0)
                BGK.6720.1.2018 (1)
                BGK.6721.1.2018 (1)
                BGK.6721.2.2018 (1)
                BGK.6721.3.2018 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
    Działalność lobbingowa (1)
    Petycje (14)
    Ochrona Danych Osobowych (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (3)

Prawo lokalne
    Uchwały (1)
        2019 rok (34)
        2018 rok (87)
        2017 rok (58)
        2016 rok (80)
        2015 rok (61)
        2014 rok (44)
        2013 rok (45)
        2012 rok (67)
        2011 rok (76)
        2010 rok (66)
        2009 rok (52)
        2008 rok (64)
        2007 rok (62)
        2006 rok (44)
        2005 rok (49)
        2004 rok (50)
        2003 rok (35)
        2002 rok (22)
        2001 rok (5)
    Statut (1)
    Strategia rozwoju (1)
        Strategia Rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2017 - 2026 (1)
    Projekty uchwał (48)
        poprzednie kadencje (0)
            2011 rok (10)
            2012 rok (14)
            2013 rok (12)
            2014 rok (6)
    Inne dokumenty strategiczne (9)

Budżet
    2006 (2)
    2007 (2)
    2008 (2)
    2009 (2)
    2010 (2)
    2011 (2)
        Opinie RIO (8)
    2012 (2)
        Opinie RIO (8)
    2013 (3)
        Opinie RIO (5)
    2014 (2)
        Opinie RIO (2)
        Wykonanie budżetu (2)
    2015 (4)
        Opinie RIO (4)
        Wykonanie budżetu (6)
    2016 (4)
        Opinie RIO (1)
        Wykonanie budżetu (5)
    2017 (4)
        Opinie RIO (6)
        Wykonanie budżetu (6)
    2018 (4)
        Opinie RIO (9)
        Wykonanie budżetu (7)
    2019 (4)
        Opinie RIO (6)
        Wykonanie budżetu (1)

Wybory
    Wybory do Izb rolniczych - 2019 (2)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (22)
    Wybory samorządowe 2018 (53)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 (18)
    Referendum Ogólnokrajowe 2015 (11)
    Wybory prezydenckie 2015 (19)
    Wybory do Izb rolniczych - 2015 (5)
    Wybory samorządowe 2014 (49)
        Wyniki wyborów (2)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (19)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 (24)
    Wybory samorządowe 2010 (34)
    Wybory prezydenckie 2010 (21)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (12)
    Wybory samorządowe uzupełniające 2009 (5)
    Wybory samorządowe uzupełniające 2007 (6)
    Wybory parlamentarne 2007 (1)

Informacje
    Użyteczne linki (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)

2013 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij