Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Symbol:
5023

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 397).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
a) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych;
b) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu albo mieniu w znacznych rozmiarach.

W przypadku wystąpienia ww. przesłanek, decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż 24 godziny przed datą zgromadznia. Jednocześnie kopię tej decyzji wraz z aktami sprawy otrzymuje wojewoda.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, pok. 109, tel. 627814533

Tryb odwoławczy:
Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, które wnosi się bezpośrednio w terminie 24 godzin od otrzymania decyzji.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Uwagi:
Zgromadzeniem jest to zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.
W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania sie z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń.


Dokumenty
  • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego (wymagany) Organizator zgromadzenia publicznego na terenie gminy Łęka Opatowska zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej 3 dni robocze przed jego zwołaniem, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego.


Metadane

Źródło informacji:Monika Sarnowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Sarnowska
Data wprowadzenia:2015-04-02 11:01:52
Opublikował:Monika Sarnowska
Data publikacji:2015-04-02 11:10:09
Ostatnia zmiana:2015-04-02 11:36:27
Ilość wyświetleń:579

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij