Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Projektowanie aktów prawa miejscowego.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami)

2. Uchwała nr II /4/02 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie Statutu Gminy Łęka Opatowska (Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 17, poz. 305 z 11 lutego 2003r.)

 

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy(art. 40 Ustawy o samorządzie gminnym). Na podstawie tej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 

W myśl art. 41 ww. ustawy akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt, w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy.

W myśl art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Statut Gminy Łęka Opatowska w § 57 mówi, że inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  Zgodnie z tym przepisem projekty uchwał przygotowywane są przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne gminy zgodnie z właściwością rzeczową. Projekt uchwały określa w szczególności:

1.       tytuł uchwały,

2.       podstawę prawną,

3.       postanowienia merytoryczne,

4.       w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5.       określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

6.       ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

Projekt uchwały jest przedkładany Radzie Gminy wraz z uzasadnieniem, w którym wskazuje się potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Biegasik
Data utworzenia:2007-01-24 10:21:12
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2007-02-13 00:00:00
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2007-02-13 13:58:51
Ostatnia zmiana:2007-09-13 10:16:17
Ilość wyświetleń:1354

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij