Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Stan mienia komunalnego - na dzień 31 grudnia 2010.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia  2010r.

 

I. Dane ilościowe mienia gminnego w  rozbiciu na obręby.

 

OPATÓW

1.Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr  527 o pow. całkowitej 0,11 00 ha

   ul. Poznańska 75.

 

2.Budynek GCI, biblioteka, apteka -  działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5

   o pow. 0,0449 ha,  ul. Poznańska  58.

 

3.Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.

 

4.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,06 00ha.

 

5.Nieruchomości rolne:

-         działka nr 173, o pow. 1,5700 ha,

-         działka nr 518/8 o pow. 0,2600 ha,

-         działka nr 518/10 o pow. 0,6100 ha,

-         działka nr 518/7 o pow. 0,1600 ha,

-         działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha,

-         działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,

-         działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,

-         działka nr 1173/1 o pow. 0,0400 ha.

 

6.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 237/3, o pow. 0,1200 ha.

 

7.Budynek przedszkola samorządowego (starego) , działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow.0,0313 ha.

 

8.Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej , działki nr 187, 188 o pow. całkowitej 0,4800 ha.

 

9.Budynek nowego przedszkola samorządowego, działki nr 261/8,261/7,261/18 o pow. całkowitej 0,2642 ha.

 

10.Droga gminna  k. nowego przedszkola  dz.261/1,259/2,261/9 o łącznej pow. 0,1852 ha.

 

11. Drogi gminne os. Młodych  dz. nr 1249,1253,1254,1255/1,1256/1,1257/1,1258/1,1259/1,1260/1 o łącznej pow.

     0,5720 ha.

 

11.Działki budowlane  nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.

 

12.Nieruchomość rolna działka nr 111  o pow. 2,3400  ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz

z oczyszczalnią ścieków.

 

13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.

 

14. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha, dz.  680 o pow. 0,3500 ha.

 

15. Działka z przepompownia kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha.

 

 

 

ŁĘKA OPATOWSKA

1.Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku  471/8 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 471/6, o pow. 0,2100 ha.

 

3.Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,3000 ha.

 

4.Budynek szkoły podstawowej wraz z parkiem, działki nr 465/5,465/6 o łącznej pow. 3,9095 ha.

 

5.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/4 o pow. 0,0500 ha, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.

 

6.Droga dojazdowa  dz.  nr 509/5 o pow. 0,0138 ha.

 

7.Nieruchomość rolna:

-         działka nr 387/2 o pow. 1,6491 ha,

-         działka nr 494 o pow. 0,5100 ha,

-         działka nr 465/5 o pow. 0,0069 ha.

 

8. Droga gminna:

-         ul. Nowa dz. nr 426/6,426/18 o łącznej pow. 0,1743 ha,

-         ul. Szkolna dz. nr 463/1 o pow. 0,0327 ha.

-         dz. nr 555/3 o pow. 0,2070 ha.

-         dz. nr 430/5 o pow. 0,0402

 

9.Przepompownia – dz. nr 34/3 o pow. 0,1234 ha.

 

10. Wody stojące: dz. nr  418/1 o pow. 0,0147 ha.

 

 

SIEMIANICE

1.Budynek OSP, działka nr 217, o pow. 0,0700 ha.

 

2.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha.

 

3.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 123/1 o pow.0,1189 ha, dz.123/2 o pow.0,0354 ha, dz. 123/4 o pow. 0,9632 ha.

 

4. Droga gminna dz. nr 121/1 o pow. 0,2232 ha, dz. nr 342 o powierzchni 0,4100 ha.

 

5. Działka nr 132/6  - plac  zabaw dla dzieci o pow. 0,1748 ha.,

 

6.  Działka nr 5084/23 o pow. 0,3500ha  ( ORLIK).

 

7. Remiza w budowie  dz. 226/6,226/7 o pow. 0,1814 ha

 

 

RAKÓW

1.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 65, o pow. 1,7500 ha.

 

3.Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.

 

4.Nieruchomości rolne:

-         działka nr 191 o pow. 1,0800 ha

-         działka nr 193 o pow. 0,7000 ha

-         działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.

 

MARIANKA SIEMIEŃSKA

1.Świetlica, działka nr 63 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha.

 

TRZEBIEŃ

1.Budynek OSP, działka nr 115 o pow. 0,1500 ha.

 

2.Udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości budynek mieszkalny  dz .nr 413 o pow. 0,2000 ha.

 

3.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.

 

4.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.

 

5.Budynek hydroforni z wyposażeniem, dz. nr 436 o pow. 0,3900 ha.

 

6.Nieruchomości rolne:

  - działka nr 119 o pow. 0,6100 ha,

  - działka nr 121 o pow. 1,1200 ha,

  - działka nr 182 o pow. 1,1300 ha.

 

7. Ujęcie wody dz. 431/5 o pow. 0,0300 ha, dz. 431/7 o pow. 0,0346 ha.

 

8. Poszerzenie drogi gminnej dz. 278/3 o pow. 0,0126 ha; dz. nr 278/19 o pow. 0,0280ha.

 

PIASKI

1.Budynek OSP, wyposażenie, działka nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, działka nr 68/1 o pow. 0,4542 ha , działka  nr 68/2

o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3,dz. nr 70/4 o łącznej powierzchni 0,4097 ha.

 

2.Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki  za budynkiem nr 87/1,86/2,86/4,86/7

o łącznej pow. 0,6503 ha.

 

3. Drogi gminne: dz. nr 99 o pow. 0,0300 ha i dz. nr 101 o pow. 0,1400 ha.

 

 

SZALONKA

1.Budynek OSP z wyposażeniem, dz. nr 110 o pow. 0,3700 ha.

 

2.Nieruchomość rolna: działka nr 296 o pow. 0,2600 ha, działka nr 297 o pow. 0,7700 ha .

 

3. Droga gminna stanowiąca 60 wyodrębnione działki o łącznej pow. 1,1745 ha.

 

KUŹNICA SŁUPSKA

1.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, działka nr 49 o pow. 0,5900 ha.

 

 

BIADASZKI

1.Budynek OSP, działka nr 300 o pow.  0,2239 ha.

 

2. Boisko działka nr 153/1 i nr  159 o łącznej pow. 1,2000 ha.

 

STOGNIEW

1.Budynek (lokal socjalny) działka nr 31/5 o pow. 0,1800 ha.

 

ZMYŚLONA SŁUPSKA

1.Drogi gruntowe : dz. 220/1,220/2,220/3 o łącznej pow. 0,8300 ha oraz dz. 147  o pow. 0,1700 ha.

 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

-         wodociąg Trzebień – 16 km, przyłącza 4,015 km,

-         wodociąg Łęka Opatowska – 19 km, przyłącza 4,895 km,

-         wodociąg Marianka Siemieńska – 28,255 km, przyłącza 10,688 km,

-         wodociąg Opatów – 13,1235 km, przyłącza 7,995 km,

-         kanalizacja Łęka Opatowska – 5,6 km, przyłącza 0,9 km.

-         kanalizacja Opatów – 14,5 km, przyłącza 2,67 km

 

 

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2010r.

 

1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającą nabycie przez gminę z mocy prawa, nieodpłatnie  prawa własności przyjęto do zasobu:

- dz. 99 obręb geodezyjny Piaski o pow. 0,0300  ha – droga gruntowa

- dz. 101  obręb geodezyjny Piaski o pow. 0,1400  ha – droga gruntowa

- dz. 342 obręb geodezyjny Siemianice  o pow. 0,4100  ha – droga gruntowa

 

2. W drodze darowizny do zasobu włączono:

- dz. 430/5  obręb geodezyjny  Łęka Opatowska  o pow.  0,0402 ha – droga,

- dz. 278/19 obręb geodezyjny  Trzebień o pow. 0,0280 ha – droga,

- dz. 226/6,226/7 obręb geodezyjny Siemianice - nieruchomość zabudowana budynkiem remizy w stanie surowym pow. 0,0193ha.

 

3. Zakupiono  nieruchomość  gruntową o nr  ewidencyjnym 5084/23 o pow. 0,3500 ha obręb Siemianice 

 

4. Sprzedano w trybie bezprzetargowym  aktem notarialnym Rep A 10150/2010 z dn. 18.11.2010r.

działki nr 588/5,602/8 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,0047 ha.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-02-15 15:17:42
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-02-15 15:17:45
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-02-15 15:18:43
Ostatnia zmiana:2011-02-15 15:19:38
Ilość wyświetleń:744

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij