Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Stan mienia komunalnego - na dzień 30 września 2009r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2009r.

 

I. Dane ilościowe mienia gminnego w  rozbiciu na obręby.

 

OPATÓW

1.Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527 o pow. całkowitej 0,11 00 ha

   ul. Poznańska 75.

 

2.Budynek GCI, biblioteka, apteka -  działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5

   o pow. 0,0449 ha,  ul. Poznańska  58.

 

3.Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.

 

4.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,06 00ha.

 

5.Nieruchomości rolne:

-         działka nr 173, o pow. 1,5700 ha,

-         działka nr 518/8 o pow. 0,2600 ha,

-         działka nr 518/10 o pow. 0,6100 ha,

-         działka nr 518/7 o pow. 0,1600 ha,

-         działka nr 588/5 o pow. 0,0039 ha,

-         działka nr 602/8 o pow. 0,0008 ha,

-         działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha,

-         działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,

-         działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,

-         działka nr 1173/1 o pow. 0,0400 ha.

 

6.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 237/3, o pow. 0,1200 ha.

 

7.Budynek przedszkola samorządowego (starego) , działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow.0,0313 ha.

 

8.Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej , działki nr 187, 188 o pow. całkowitej 0,4800 ha.

 

9.Budynek nowego przedszkola samorządowego, działki nr 261/8,261/7,261/18 o pow. całkowitej 0,2642 ha.

 

10.Droga gminna  k. nowego przedszkola  dz.261/1,259/2,261/9 o łącznej pow. 0,1852 ha.

 

11. Drogi gminne os. Młodych  dz. nr 1249,1253,1254,1255/1,1256/1,1257/1,1258/1,1259/1,1260/1 o łącznej pow.

     0,5720 ha.

 

11.Działki budowlane  nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.

 

12.Nieruchomość rolna działka nr 111  o pow. 2,3400  ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz

z oczyszczalnią ścieków.

 

13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.

 

14. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha, dz.  680 o pow. 0,3500 ha.

 

15. Działka z przepompownia kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha.

 

 

 

ŁĘKA OPATOWSKA

1.Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku  471/8 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 471/6, o pow. 0,2100 ha.

 

3.Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,3000 ha.

 

4.Budynek szkoły podstawowej wraz z parkiem, działki nr 465/5,465/6 o łącznej pow. 3,9095 ha.

 

5.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/4 o pow. 0,0500 ha, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.

 

6.Droga dojazdowa  dz.  nr 509/5 o pow. 0,0138 ha.

 

7.Nieruchomość rolna:

-         działka nr 387/2 o pow. 1,6491 ha,

-         działka nr 494 o pow. 0,5100 ha,

-         działka nr 465/5 o pow. 0,0069 ha.

 

8. Droga gminna:

-         ul. Nowa dz. nr 426/6,426/18 o łącznej pow. 0,1743 ha,

-         ul. Szkolna dz. nr 463/1 o pow. 0,0327 ha.

-         dz. nr 555/3 o pow. 0,2070 ha.

 

9.Przepompownia – dz. nr 34/3 o pow. 0,1234 ha.

 

10. Wody stojące: dz. nr  418/1 o pow. 0,0147 ha.

 

 

SIEMIANICE

1.Budynek OSP, działka nr 217, o pow. 0,0700 ha.

 

2.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha.

 

3.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 123/1 o pow.0,1189 ha, dz.123/2 o pow.0,0354 ha, dz. 123/4 o pow. 0,9632 ha.

 

4. Droga gminna dz. nr 121/1 o pow. 0,2232 ha.

 

5. Działka nr 132/6  - plac  zabaw dla dzieci o pow. 0,1748 ha.

 

 

RAKÓW

1.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 65, o pow. 1,7500 ha.

 

3.Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.

 

4.Nieruchomości rolne:

-         działka nr 191 o pow. 1,0800 ha

-         działka nr 193 o pow. 0,7000 ha

-         działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.

 

MARIANKA SIEMIEŃSKA

1.Świetlica, działka nr 63 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha.

 

TRZEBIEŃ

1.Budynek OSP, działka nr 115 o pow. 0,1500 ha.

 

2.Udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości budynek mieszkalny  dz .nr 413 o pow. 0,2000 ha.

 

3.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.

 

4.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.

 

5.Budynek hydroforni z wyposażeniem, dz. nr 436 o pow. 0,3900 ha.

 

6.Nieruchomości rolne:

  - działka nr 119 o pow. 0,6100 ha,

  - działka nr 121 o pow. 1,1200 ha,

  - działka nr 182 o pow. 1,1300 ha.

 

7. Ujęcie wody dz. 431/5 o pow. 0,0300 ha, dz. 431/7 o pow. 0,0346 ha.

 

8. Poszerzenie drogi gminnej dz. 278/3 o pow. 0,0126 ha.

 

PIASKI

1.Budynek OSP, wyposażenie, działka nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, działka nr 68/1 o pow. 0,4542 ha , działka  nr 68/2

o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3,dz. nr 70/4 o łącznej powierzchni 0,4097 ha.

 

2.Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki  za budynkiem nr 87/1,86/2,86/4,86/7

o łącznej pow. 0,6503 ha.

 

 

SZALONKA

1.Budynek OSP z wyposażeniem, dz. nr 110 o pow. 0,3700 ha.

 

2.Nieruchomość rolna: działka nr 296 o pow. 0,2600 ha, działka nr 297 o pow. 0,7700 ha .

 

3. Droga gminna stanowiąca 60 wyodrębnione działki o łącznej pow. 1,1745 ha.

 

KUŹNICA SŁUPSKA

1.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, działka nr 49 o pow. 0,5900 ha.

 

 

BIADASZKI

1.Budynek OSP, działka nr 300 o pow.  0,2239 ha.

 

2. Boisko działka nr 153/1 i nr  159 o łącznej pow. 1,2000 ha.

 

STOGNIEW

1.Budynek (lokal socjalny) działka nr 31/5 o pow. 0,1800 ha.

 

ZMYŚLONA SŁUPSKA

1.Drogi gruntowe : dz. 220/1,220/2,220/3 o łącznej pow. 0,8300 ha oraz dz. 147  o pow. 0,1700 ha.

 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

-         wodociąg Trzebień – 16 km, przyłącza 3,99 km,

-         wodociąg Łęka Opatowska – 19 km, przyłącza 4,88 km,

-         wodociąg Marianka Siemieńska – 28 km, przyłącza 10,60 km,

-         wodociąg Opatów – 13 km, przyłącza 7,95 km,

-         kanalizacja Łęka Opatowska – 5,6 km, przyłącza 0,9 km.

-         kanalizacja Opatów – 14,5 km, przyłącza 2,67 km

 

 

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 30.09.2009r.

 

1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającą nabycie przez gminę z mocy prawa, nieodpłatnie  prawa własności przyjęto do zasobu:

- dz. 182,obręb geodezyjny Trzebień  o pow. 1,1300 ha – nieruchomość rolna,

- dz. 1197 obręb geodezyjny Opatów o pow.  0,0200 ha – nieruchomość rolna,

- dz. 680 obręb geodezyjny Opatów  o pow. 0,3500 ha – nieruchomość rolna,

-dz. 220/1,220/2,220/3 obręb  geodezyjny Zmyślona Słupska o łącznej pow. 0,8300 ha – drogi gruntowe,

- dz. 39/1 i 39/2 obręb geodezyjny Szalonka  o pow. 0,0420 ha – droga,

- dz. 147  obręb geodezyjny Zmyślona Słupska  o pow. 0,1700 ha – droga gruntowa.

 

2. W drodze darowizny do zasobu włączono:

- dz. 58/1  obręb geodezyjny Szalonka o pow.  0,0100 ha – droga,

- dz. 38/1 , 62/1 obręb geodezyjny Szalonka o pow. 0,0200 ha – droga,

- dz. nr 34/2 , 37/1 obręb geodezyjny Szalonka o pow.  0,0200 ha – droga.

 

3. Scalono działki nr 237/1 o pow. 0,0300 ha i nr 236/1 o pow. 0,0900 ha – obecny numer działki 237/3 o pow. 0,1200 ha

 

4. Sprzedano działki zabudowane nr 509/7 i 509/8 o łącznej pow. 0,0657 ha obręb Łęka Opatowska

 

 

 

 

   III. Dane wartościowe mienia gminnego .

 

L.p.

Nazwa

Wartość na 30.09.2009r.

Zmiany od 01.10.2008r. do 30.09.2009r.

zwiększenie

zmniejszenie

1

Grunty

488.277,36

 24.108,11

 4.975,00

2

Budynki i lokale

9.666.799,84

           0

  3.010,37

3

Budowle w tym drogi

16.598.886,00

4.949.489,05

-

4

Maszyny i urządzenia techniczne

725.022,31

  18.073,19

24.445,88

5

Środki transportu

572.659,64

185.182,00

-

6

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i  wyposażenie

        1.361.412,17

139.107,77

13.798,20

7

Wartości niematerialne i prawne

115.513,96

  8.314,85

-

 

Razem

29.528.571,28

        5.324.274,97

46.229,45

 

IV. Informacje o uzyskanych i planowanych dochodach i wydatkach w złotych.

 


Uzyskane dochody

od 01.01.2009r.

do 30.09.2009r.

Plan dochodów

na 2009r.

Plan dochodów

na 2010r.

Plan wydatków bieżących

Na 2010r.

woda

366.234,92

510.000

550.000

270.000

Śmieci

162.883,99

220.000

225.000

293.000

czynsze dzierżaw.

najem

77.427,68

110.000

110.000

 

 

 

190.933,57

sprzedaż działek

lokali

50.571,08

 50.500

 2.000

ścieki

98.748,74

180.000

185.000

155.500

 

 

V. Wierzytelności.

 

 

L.p.

Wierzytelności

Stan na dzień 30.09.2009r.

1

Lokaty kapitałowe:

a/ bieżące

b/ terminowe

 

Brak

2

Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż)

a/ ilość

b/ wartość

 

Brak

3

Udziały w spółkach

130.000,00

4

Hipoteka na nieruchomościach

194.150,68

 

 

VI. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.

 

 

VII. Wartość inwestycji w troku na 30.09.2009r. – konto 080

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie                -      112.059,62

2. Budynek OSP Siemianice                                          -      231.648,14

3. Boisko sportowe Opatów                                             -      14.396,00

4. Boisko sportowe Łęka Opatowska                              -      12.810,00

5. Sieć wodociągowa Siemianice - Wesoła                    -         5.200,00

6. Modernizacja stacji SUW Opatów                              -       37.306,14

7. Budowa Sali gimnastycznej Łęka Opatowska            -  3.252.110,63

8. Budowa sieci kanalizacyjnej – Lipie, Łęka Opat.       -      

    I Siemianice                                                                -     134.585,04

9.  Droga gminna Trzebień                                             -         3.600,00

10.Droga gminna Opatów – Szpot                                 -         4.200,00

12.Droga gminna Opatów                                              -       22.080,00

13. Termomodernizacja budynków                               -        30.000,00

14. wymiana sieci wodociągowej Łęka Opatowska      -       434.753,07

                                                                                                                          

                           Razem                                                   4.294.748,64

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-09-30 08:19:47
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-12-22 08:20:23
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-12-22 08:21:48
Ostatnia zmiana:2010-12-22 08:22:24
Ilość wyświetleń:664
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij