Nazwa procedury urzędowej:
Wydawanie zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Symbol procedury:
6727

Wydział:
Referat Budownictwa, Gospodarki  Komunalnej   i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.     Nr 80, poz. 717 ze  zm.)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr VIII/49/99 z dnia 29 czerwca 1999r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  31 sierpnia 1999 r, Nr 46 poz.1266)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXIII/182/2001 z dnia 19 grudnia 2001r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2002 r, Nr 32 poz.972)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy  Łęka Opatowska Nr XXXIII/183/2001 z dnia 19 grudnia 2001r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  28 lutego 2002 r, Nr 32 poz.973)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXV/191/2002 z dnia 13 lutego 2002r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  7 maja 2002 r, Nr 59 poz.1669)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXV/192/2002 z dnia 13 lutego 2002r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2002 r, Nr 77 poz.1979)
 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy  Łęka Opatowska Nr XXXV/193/2002 z dnia 13 lutego 2002r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2002 r, Nr 77 poz.1980)
 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXIX/207/2002 z dnia 28 czerwca 2002r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2002 r, Nr 108 poz.3038)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy  Łęka Opatowska Nr IX/41/2003 z dnia 4 czerwca 2003r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22  lipca    2003 r, Nr 125 poz.2332)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr IX/42/2003 z dnia 4 czerwca 2003r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22 lipca  2003 r, Nr 125 poz.2333)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka  Opatowska  Nr IX/43/2003 z dnia 4 czerwca 2003r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22 lipca   2003 r, Nr 125 poz.2334)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Łęka Opatowska Nr XI/59/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  20 października 2003 r, Nr 164 poz.3064)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXI/101/2004 z dnia 25 sierpnia 2004r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 25 października 2004 r, Nr 151 poz.3163)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVI/171/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2006 r, Nr 28 poz.708)
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr V/24/2007  z dnia 31 stycznia 2007r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  30 listopada 2007 r, Nr 173 poz. 3771)
 
Opłaty:
Opłata skarbowa za zaświadczenia - 17,00zł
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia związanych ze sprawami budownictwa mieszkaniowego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z  2006 r. Nr 225 poz.1635 ze zm.)

Termin odpowiedzi: Do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna:
 
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej,
ul. Akacjowa 4 pok. 108-109,
tel. 62 7814532

Tryb odwoławczy: Brak

Uwagi:
Składający wniosek zobowiązany jest  załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Składający wniosek zobowiązany jest  załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wymagane dokumenty:
Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  (Wniosek do pobrania)