Nazwa procedury urzędowej:

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Symbol procedury:

6727

Wydział: Refarat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze  zm.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr VIII/49/99 z dnia 29 czerwca 1999r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia   31 sierpnia 1999 r, Nr 46 poz.1266)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXIII/182/2001 z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2002 r, Nr 32 poz.972)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy  Łęka Opatowska Nr XXXIII/183/2001 z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2002 r, Nr 32 poz.973)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXV/191/2002 z dnia 13 lutego 2002r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  7 maja 2002 r, Nr 59 poz.1669)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXV/192/2002 z dnia 13 lutego 2002r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2002 r, Nr 77 poz.1979)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy  Łęka Opatowska Nr XXXV/193/2002 z dnia 13 lutego 2002r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2002 r, Nr 77 poz.1980)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXIX/207/2002 z dnia 28 czerwca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2002 r, Nr 108 poz.3038)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy  Łęka Opatowska Nr IX/41/2003 z dnia 4 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22 lipca    2003 r, Nr 125 poz.2332)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr IX/42/2003 z dnia 4 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22 lipca   2003 r, Nr 125 poz.2333)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka  Opatowska  Nr IX/43/2003 z dnia 4 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 22 lipca   2003 r, Nr 125 poz.2334)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Łęka Opatowska Nr XI/59/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  20 października 2003 r, Nr 164 poz.3064)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXI/101/2004 z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  25 października 2004 r, Nr 151 poz.3163)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVI/171/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2006 r, Nr 28 poz.708)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr V/24/2007  z dnia 31 stycznia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  30 listopada 2007 r, Nr 173 poz. 3771)
 

Opłaty:
Opłata skarbowa:

1) od wypisu:

    a) do 5 stron - 30zł

    b) powyżej 5 stron - 50zł

2) od wyrysu:

     a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu  

         A4 - 20zł

     b) nie więcej niż - 200zł

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie wypisu i wyrysu związanych ze sprawami budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z  2006 r. Nr 225 poz.1635 ze zm.)

 

Termin odpowiedzi:

               Do 14  dni

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej,

ul. Akacjowa 4 pok. 108-109,

tel. 62 7814532
 

Tryb odwoławczy:
                  Brak

Uwagi:
 

Składający wniosek zobowiązany jest  załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wymagane dokumenty:
.       Złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek do pobrania.