Zamknij okno Drukuj dokument

Dostep do innych informacji publicznych


Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.Nr 112, poz. 1198) w art. 1 ust.1 mówi, że "każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w niniejszej ustawie".

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek. Procedura powinna być przeprowadzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak podmiot wskazany we wniosku poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku - będzie mógł pobrać opłatę odpowiadającą tym kosztom. O wysokości opłaty należy powiadomić wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, jeśli wnioskodawca nie dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Do udostępniania informacji, zobowiązani są kierownicy Referatów w zakresie posiadanych kompetencji, a pod nieobecność kierownika pracownik, któremu to zadanie zostało powierzone.

Innym sposobem udostępniania informacji publicznej jest możliwość wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej oraz możliwość wglądu w informację wyłożoną lub wywieszoną w miejscach ogólnie dostępnych.Załączniki

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (70.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Artur Sołyga
Data utworzenia:2007-03-19 08:29:53
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2007-03-19 15:41:12
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2007-03-19 15:47:42
Ostatnia zmiana:2008-09-04 09:15:01
Ilość wyświetleń:7014