Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony jest na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (T.j. Dz. U. z 2016r. poz. 157). Prowadzony jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Szczegółowa procedura wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych znajduje się na stronie http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?a=5079

Załączniki

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - stan na 28.12.2016r. (221.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Gąszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Gąszczak
Data wprowadzenia:2016-12-28 08:13:41
Opublikował:Małgorzata Gąszczak
Data publikacji:2016-12-28 08:22:18
Ostatnia zmiana:2016-12-28 09:04:54
Ilość wyświetleń:758