Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającym 60000 euro opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia nie przekraczającej 60 000 EURO

 

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, woj. wielkopolskie, powiat kępiński, tel. (062) 781-45-20, fax 781-45-21, sekretariat@leka-opatowska.pl, inwestycje@leka-opatowska.pl

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska

 

Do ustalenia zakresu rzeczowego zamówienia przyjęto następujące założenia:

  - odprowadzić ścieki z około 124 posesji tj. od około 525 zameldowanych na pobyt stały   

    mieszkańców – przyłącze kanalizacyjne zakończyć na terenie posesji studzienką 

    kanalizacyjną

-  przewidywana długość rurociągów kanalizacyjnych - około 6 500 mb

 

Termin wykonania zamówienia:  zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 107, przesyłką pocztową na wniosek wykonawcy lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.leka-opatowska.pl

 

Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Halina Drobina – Inspektor ds. inwestycji  tel.(062)781-45-36 lub 781-45-20 w godz. 700 – 1500.

 

Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 2007 roku o godz. 1400  - pok. Nr 102.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 27 kwietnia 2007 roku o godz. 1415 – pok. Nr 112

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

       Cena wykonania przedmiotu zamówienia     -    100%

 

Termin związania ofertą:   30 dni, licząc od terminu składania ofert

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na mocy art.24 ust.1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1

p.z.p. oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym między innymi wymaga się od Wykonawców następującego  doświadczenia w dziedzinie projektowania kanalizacji sanitarnych dla ścieków bytowych lub komunalnych:

1)    udokumentować opracowanie w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej 2 dokumentacji

projektowych (na które została wydana decyzja pozwolenia na budowę) o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  tj. sieci kanalizacji sanitarnych, grawitacyjno – ciśnieniowych o długości każda minimum 5 km i wyposażonej w minimum jedną przepompownię ścieków.

2)    udokumentować wykonanie na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej przynajmniej jednej oddanej do użytkowania w ostatnich czterech latach kanalizacji sanitarnej o zakresie jak  w pkt. 1).

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

·         Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

·         Modyfikacja SIWZ

·         Oferta wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ

·         Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ

·         Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 3 do SIWZ

·         Projekt umowy

·         Mapa poglądowa w skali 1:10000

·         Proponowany wzór zgody na wejście na grunt

·         Wniosek o ustalenie warunków inwestycji celu publicznego/warunków zabudowy

·         Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia


Pozostałe dokumenty

·         Odpowiedzi dotyczące zapytań do SIWZ z dnia 20.04.2007r. 

 

Metadane

Źródło informacji:Halina Drobina
Data utworzenia:2007-04-13 10:55:11
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2007-04-13 11:24:24
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2007-04-13 11:25:18
Ostatnia zmiana:2007-09-13 10:52:02
Ilość wyświetleń:1146

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij