Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji środowiskowych dla działek 224/2, 224/3 obręb geodezyjny Opatów w m. Opatów.

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz 1227), podaje do publicznej wiadomości, iż wUrzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej zostało wszczęte postępowanie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi dojazdowej na działkach 224/2, 224/3 obręb geodezyjny Opatów w m. Opatów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków do Wójta Gminy w siedzibie Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska pok. 108-109 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, które rozpatrzone będą po upływie terminu ich wnoszenia.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 53 lit. b)Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Postanowienie zobowiązujące lub zwalniające od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn

niezależnych od organu.


Wójt Gminy

/-/ mgr Witold Jankowski


Łęka Opatowska 31 października 2012r.

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2012-10-31 13:12:25
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2012-10-31 13:12:39
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2012-10-31 13:15:06
Ostatnia zmiana:2012-10-31 13:15:10
Ilość wyświetleń:340

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij