Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Stan mienia komunalnego - na dzień 31 grudnia 2011.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia  2011r.

 

I. Dane ilościowe mienia gminnego w  rozbiciu na obręby.

 

OPATÓW

1.Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr  527 o pow. całkowitej 0,1100 ha

   ul. Poznańska 75.

 

2.Budynek GCI, biblioteka, apteka -  działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5

   o pow. 0,0449 ha,  ul. Poznańska  58.

 

3.Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.

 

4.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,0600ha.

 

5.Nieruchomości rolne:

-         działka nr 173, o pow. 1,5700 ha,

-         działka nr 518/8 o pow. 0,2600 ha,

-         działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha,

-         działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,

-         działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,

-         działka nr 1173/1 o pow. 0,0400 ha,

-         działki nr 355/2, 356/3, 356/4, 355/3  o pow. 2,2400 ha,

-         działki nr 346, 345 o pow. 0,5200  ha,

-         działka nr 344 o pow. 0,4400ha,

-         działka nr 1074 o pow. 0,4900ha,

-         działka nr 518/10 o pow. 0,6100 ha – nieużytek.

 

6.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 237/3, o pow. 0,1200 ha.

 

7.Budynek przedszkola samorządowego (starego) , działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow.0,0313 ha.

 

8.Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej , działki nr 187, 188 o pow. całkowitej 0,4800 ha.

 

9.Budynek nowego przedszkola samorządowego, działki nr 261/8,261/7,261/18 o pow. całkowitej 0,2642 ha.

 

10.Droga gminna  dz.261/1,259/2,261/9 o łącznej pow. 0,1852 ha – ul. Przedszkolna.

 

11. Drogi gminne osiedle  dz. nr 1249,1253,1254,1255/1,1256/1,1257/1,1258/1,1259/1,1260/1 o łącznej pow.

     0,5720 ha.

 

11.Działki budowlane  nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.

 

12.Nieruchomość rolna działka nr 111  o pow. 2,3400  ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz

z oczyszczalnią ścieków.

 

13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.

 

14. Droga gminna działka nr 665/6  pow. 0,0211 ha, dz.  680 o pow. 0,3500 ha.

 

15. Działka z przepompownią  kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha.

 

16. Działka  nr 1287 o pow. 0,0679 ha grunt orny pod drogę.

 

17. Działki nr 1081,1112/1, 1146/3, 1146/7, 1167/5, 408/3, 455, 457, 475, 912/1, 967/2, 981, 701, 702, 715, 776, 845, 911/1, 29, 205, 234, 253,307/1, 307/4,  307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 364/3, 944, 947, 961, 1019, 1024, 109, 954, 612, 1040, 1051, 1071, 184, 965, 975, 1105, 647, 47, 57, 93/3, 93/7 , 97/6, 129, 616/2, 618, 621, 393, 326/3, 326/4, 348/1, 348/2, 348/5, 348/6, 364/1, 364/2, 635, 518/7  o łącznej powierzchni 25,5946  ha – drogi.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĘKA OPATOWSKA

1.Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku  471/8 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 471/6, o pow. 0,2100 ha.

 

3.Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,3000 ha.

 

4.Budynek szkoły podstawowej, sali gimnastycznej, rządcówki  wraz z parkiem, działki nr 465/5,465/6 o łącznej pow. 3,9095 ha.

 

5.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/4 o pow. 0,0500 ha, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.

 

6.Droga dojazdowa wewnętrzna  dz.  nr 509/5 o pow. 0,0138 ha.

 

7.Nieruchomość rolna:

-         działka nr 387/2 o pow. 1,6491 ha,

-         działka nr 494 o pow. 0,5100 ha,

-         działka nr 465/5 o pow. 0,0069 ha.

 

8. Droga gminna:

-         ul. Nowa dz. nr 426/6,426/18 o łącznej pow. 0,1743 ha,

-         ul. Szkolna dz. nr 463/1 o pow. 0,0327 ha.

-         ul. Kręta dz. nr 555/3 o pow. 0,2070 ha.

-         ul. Jasna dz. nr 430/5 o pow. 0,0402

-         ul. Kwiatowa dz. nr 393/6,392/1, 391/1, 389/3 o łącznej powierzchni 0,0368 ha,

 

9. Przepompownia ścieków – dz. nr 34/3 o pow. 0,1234 ha.

 

10. Wody stojące: dz. nr  418/1 o pow. 0,0147 ha.

 

 

SIEMIANICE

1.Budynek OSP, działka nr 217, o pow. 0,0700 ha.

 

2.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha.

 

3.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 123/1 o pow.0,1189 ha, dz.123/2 o pow.0,0354 ha, dz. 123/4 o pow. 0,9632 ha.

 

4. Droga gminna dz. nr 121/1 o pow. 0,2232 ha, dz. nr 342 o powierzchni 0,4100 ha.

 

5. Działka nr 132/6  - plac  zabaw dla dzieci o pow. 0,1748 ha.,

 

6.  Działka nr 5084/23 o pow. 0,3500ha  ( ORLIK).

 

7. Remiza w budowie  dz. 226/6,226/7 o pow. 0,1814 ha

 

8. Grunty rolne  dz. nr 83/3,83/4 o łącznej powierzchni 1,6813 ha

                          dz. nr 543, 544 o łącznej powierzchni 0,0600  ha,

                          dz. nr 418 o powierzchni 0,5700 ha,

                          dz. nr  158 o powierzchni 0,6300 ha,

                          dz. nr  311 o powierzchni 1,2600 ha.

 

 

RAKÓW

1.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek z przedszkolem i lokalami  komunalnymi działka nr 65, o pow. 1,7500 ha.

 

3.Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.

 

4.Nieruchomości rolne:

-         działka nr 191 o pow. 1,0800 ha

-         działka nr 193 o pow. 0,7000 ha

-         działka nr  201/1 o pow. 0,0200 ha.

 

5. Remiza OSP w Lipiu -  dz.  nr 407 o pow.  0,2100 ha.

 

MARIANKA SIEMIEŃSKA

1.Świetlica, działka nr  63/1 o pow. 0,0371 ha.

 

2.Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha.

 

TRZEBIEŃ

1.Budynek OSP, działka nr 115 o pow. 0,1500 ha.

 

2.Udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości budynek mieszkalny  dz .nr 413 o pow. 0,2000 ha.

 

3.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.

 

4.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.

 

5.Budynek hydroforni z wyposażeniem, dz. nr 436 o pow. 0,3900 ha.

 

6.Nieruchomości rolne:

  - działka nr 119 o pow. 0,6100 ha,

  - działka nr 121 o pow. 1,1200 ha,

  - działka nr 182 o pow. 1,1300 ha.

 

7. Ujęcie wody dz. 431/5 o pow. 0,0300 ha, dz. 431/7 o pow. 0,0346 ha.

 

8. Poszerzenie drogi gminnej dz. 278/3 o pow. 0,0126 ha; dz. nr 278/19 o pow. 0,0280ha.

 

PIASKI

1.Budynek OSP, wyposażenie, działka nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, działka nr 68/1 o pow. 0,4542 ha , działka  nr 68/2

o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3,dz. nr 70/4 o łącznej powierzchni 0,4097 ha.

 

2.Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki  za budynkiem nr 87/1,86/2,86/4,86/7

o łącznej pow. 0,6503 ha.

 

3. Drogi gminne: dz. nr 99 o pow. 0,0300 ha i dz. nr 101 o pow. 0,1400 ha.

 

4. Rola 100/1, 100/2, 98/4 o łącznej pow. 2,0700 ha.

 

 

SZALONKA

1.Budynek OSP z wyposażeniem, dz. nr 110 o pow. 0,3700 ha.

 

2.Nieruchomość rolna: działka nr 296 o pow. 0,2600 ha, działka nr 297 o pow. 0,7700 ha .

 

3. Droga gminna stanowiąca 60 wyodrębnione działki o łącznej pow. 1,1745 ha.

 

KUŹNICA SŁUPSKA

1.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, działka nr 49 o pow. 0,5900 ha.

2. Nieruchomości rolne:

    - działka nr  23 o pow. 0,0200 ha,

   -  działka nr  25 o pow. 1,6900 ha,

 

 

BIADASZKI

1.Budynek OSP, działka nr 300 o pow.  0,2239 ha.

 

2. Boisko działka nr 153/1 ,nr 159 i nr 153/2  o łącznej pow. 1,2900 ha.

 

STOGNIEW

1.Budynek (lokal socjalny) działka nr 31/5 o pow. 0,1800 ha.

 

 

ZMYŚLONA SŁUPSKA

1.Drogi gruntowe : dz. 220/1,220/2, 220/4,220/6, 199/3,200/2  o łącznej pow. 0,8640 ha oraz dz. 147  o pow. 0,1700 ha.

2. Las dz. 23/1 o pow. 0,2441.

3.  Nieruchomości rolne:

- dz.  166   o pow. 0,0100 ha,

- dz.  28 o pow. 2,2100 ha,

- dz.  78 o pow. 0,1600 ha,

- dz.  167 o pow. 0,6200 ha,

- dz.  77 o pow. 0,8000 ha.

 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

-         wodociąg Trzebień – 16 km, przyłącza 4,03 km,

-         wodociąg Łęka Opatowska – 19 km, przyłącza 4,955 km,

-         wodociąg Marianka Siemieńska – 28,255 km, przyłącza 10,743 km,

-         wodociąg Opatów – 13,1235 km, przyłącza 8,11 km,

-         kanalizacja Łęka Opatowska – 12,772 km, przyłącza 1,923 km,

-         kanalizacja Opatów – 14,5 km, przyłącza 2,67 km.

 

 

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2011r.

 

1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającą nabycie przez gminę z mocy prawa, nieodpłatnie  prawa własności przyjęto do zasobu:

- dz. 357/2 obręb geodezyjny Opatów o  pow. 0,0200  ha – rów

- dz. 357/3  obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,0300  ha – rów,

- dz. 347  obręb geodezyjny Opatów  o pow. 0,0200  ha – rów,

-dz.  23/1 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o pow. 0,2241 ha- las

- dz. 83/3 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 0,0127 ha – rola,

- dz. 83/4  obręb geodezyjny Siemianice o pow. 1,6686 ha – rola,

- dz. 23  obręb geodezyjny Kuźnica Słupska o pow. 0,0200  ha – rola,

- dz. 25  obręb geodezyjny Kuźnica Słupska o pow. 1,6900  ha – rola,

-dz. 355/2,  356/3, 356/4, 355/3 obręb geodezyjny Opatów o pow. 2,2400 ha – rolna, łąka,

-dz. 346,345 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,5200  ha – rolna, łąka,

- dz. 100/1 , 100/2, 98/4 obręb geodezyjny Piaski o łącznej pow. 2,0700 ha –rola,

- dz. 543, 544 obręb geodezyjny Siemianice o łącznej pow. 0,0600 ha- rola,

- dz.  166  obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o pow. 0,0100 ha-rola,

- dz.  28 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o pow. 2,2100 ha- rola,

- dz.  78 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o pow. 0,1600 ha- rola,

- dz.  167 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o pow. 0,6200 ha- rola,

- dz.  77 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o pow. 0,8000 ha- rola.

- dz.  418 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 0,5700 ha – rola,

- dz. 1081,1112/1, 1146/3, 1146/7, 1167/5, 408/3, 455, 457, 475, 912/1, 967/2, 981, 701, 702, 715, 776, 845, 911/1, 29, 205, 234, 253,307/1, 307/4,  307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 364/3, 944, 947, 961, 1019, 1024, 109, 954, 612, 1040, 1051, 1071, 184, 965, 975, 1105, 647, 47, 57, 93/3, 93/7 , 97/6, 129, 616/2, 618, 621, 393, 326/3, 326/4, 348/1, 348/2, 348/5, 348/6, 364/1, 364/2, 635 obręb geodezyjny Opatów o łącznej powierzchni 25,4346  ha – drogi

- dz. 344 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,4400 ha – rola,

- dz.  1074 obręb geodezyjny Opatów o pow. 0,4900 ha -  pastwisko,

- dz. 158 obręb geodezyjny Siemianice o pow.  0,6300 ha – rola,

 - dz. 311 obręb geodezyjny Siemianice o pow. 1,2600 – rola.

 

2. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomości włączono do zasobu:

- dz. 393/6,392/1, 391/1, 389/3 obręb geodezyjny Łęka Opatowska o łącznej powierzchni 0,0368 ha,

- dz. 1287 obręb geodezyjny Opatów o powierzchni 0,0679 ha,.

 

3. Zmieniono klasoużytek dz. nr 1038/6 obręb geodezyjny Opatów-  park z LsIII na Lz-RIVa.

 

4. W związku z wznowieniem granic działki nr 63/1 obręb geodezyjny Marianka Siemieńska, wykonano ścisły pomiar działki  w wyniku, którego powstał ubytek powierzchni wynoszący 0,0029 ha, dlatego powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0371 ha.

 

5. Nieodpłatnie nabyto:

- działkę zabudowana budynkiem remizy i sali OSP w Lipiu – działka nr 407 obręb geodezyjny Raków  o pow. 0,2100 ha,

- działkę nr 153/2 obręb

 geodezyjny Biadaszki o pow. 0,0900 ha z przeznaczeniem  na boisko sportowe.

 

6. Podział z urzędu działki numer 220/3 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o powierzchni 0,5700 ha na :

·         działkę numer  220/4 o powierzchni 0,1081  ha,

·         działkę numer  220/5 o powierzchni 0,2248  ha,

·         działkę numer  220/6 o powierzchni 0,2371  ha.

 

7. Zamiana dz. 220/5 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o pow. 0,2248 ha na dz. 199/3 i  dz. 200/2 obręb geodezyjny Zmyślona Słupska o łącznej pow. 0,2588 ha.

 

 

         Z związku z powyższymi czynnościami powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne w 2011r. zwiększyła się

o 41,6358 ha.

Metadane

Źródło informacji:Jerczyński Tomasz
Data utworzenia:2012-01-31 10:54:23
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2012-01-31 10:54:37
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2012-01-31 10:56:23
Ostatnia zmiana:2012-01-31 10:56:38
Ilość wyświetleń:723
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij