Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie trzeciego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych na parterze budynku ..."

                                                                                            Łęka Opatowska, dnia 21.07.2011r.

 

Nr postępowania IZP.271.6.2011  

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

               Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Łęka Opatowska zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie trzeciego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych na parterze budynku  (bez poddasza i piwnic)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Zamawiający po dokonaniu poprawienia oczywistej omyłki w Ofercie Nr 2 (polegającej na wpisaniu przez Wykonawcę do formularza ofertowego ceny netto zamiast ceny brutto przy prawidłowo wpisanej stawce podatku VAT) dokonał zgodnie ze wskazaną w SIWZ formułą oceny punktowej złożonych ofert.

Wybrana została oferta  (Nr 2) z najwyższą liczbą punktów - 100 pkt. w kryterium najniższa cena firmy:

 

STAVBAU sp. z o.o.

ul. Strzelców Bytomskich 59

41-902 Bytom

 

 

z poprawioną ceną  brutto   701 494,62 PLN

Słownie: siedemset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 62/100

 

Wykaz, ocena i porównanie pozostałych ofert :

 

Oferta Nr 1        Zakład Projektowo - Budowlany

                          PROJEKTOBUD Kępno  

                           Andrzej Połomski                     -    79,82   pkt.               

                           Myjomice 17c                             

                           63-600 Kępno

 

 

Oferta Nr 3        Centrum Budowlano - Remontowe

                          Paweł Wojtasik                             -    79,99  pkt.

                          Opatów, ul. Poznańska 51                                  

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, ze umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

                                                                                                    

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-07-21 14:55:40
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-07-21 14:55:41
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-07-21 14:57:04
Ostatnia zmiana:2011-07-21 14:57:23
Ilość wyświetleń:644
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij