Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 363 położonej w obrębie geodezyjnym Opatów w gminie Łęka Opatowska

   Wójt Gminy

Łęka Opatowska

 

Łęka Opatowska, dnia 21 lipca 2011 r.

 BGK.6721.1.2011

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 363 położonej w obrębie geodezyjnym Opatów w gminie Łęka Opatowska, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 363 położonej            w obrębie geodezyjnym Opatów w gminie Łęka Opatowska, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwały Nr IX/49/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia          do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     dla działki nr ewid. 363 położonej w obrębie geodezyjnym Opatów w gminie Łęka Opatowska.

 

Projekt planu miejscowego obejmuje obszar położony w miejscowości Opatów. Przedmiotem planu będzie określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów miejscowości Opatów.

Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją sprawy      w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.     w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska,

2.     ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska,

3.     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,   z późn. zm.) na adres email: bgk2@leka-opatowska.pl.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

 

Wójt Gminy

/-/ Witold Jankowski

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-07-21 08:07:21
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-07-19 08:07:27
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-07-21 08:07:21
Ostatnia zmiana:2011-07-19 08:09:25
Ilość wyświetleń:525
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij