Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej w gminie Łęka Opatowska"

 

Łęka Opatowska, dnia 08.04.2011r.

 

 

 

 

Nr postępowania IZP.271.1.2011  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

               Wójt Gminy Łęka Opatowska zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji trzech obiektów  użyteczności publicznej w gminie Łęka Opatowska  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wybrana została oferta  (Nr 5) z najwyższą liczbą punktów - 100 pkt. w kryterium najniższa cena firmy:

Centrum Budowlano Remontowe

Paweł Wojtasik

Opatów, ul. Poznańska 51

63-645 Łęka Opatowska

 

z ceną  brutto   1 331 475,91 zł

Słownie: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 91/100

 

 

Wykaz, ocena i porównanie pozostałych ofert :

 

Oferta Nr 1  

„KEMBUD” Spółka z o.o.

Ul. Młyńska 8

63-600 Kępno

   81,00 pkt .            

Oferta Nr 2

„CARGO” Spółka z o.o.

ul. Stawowa 5

46-100 Namysłów

   99,43 pkt.               

Oferta Nr 4 

Zakład Projektowo – Budowlany

„PROJEKTOBUD” Kępno

Andrzej Połomski

Myjomice 17 c

63-600 Kępno

   95,49 pkt.

                         

 

Ponadto Zamawiający informuje, że:

 

1)       W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

 

 

 

2)       Odrzucono ofertę Nr 3 firmy:

 

MPM Development Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 1

46-100 Namysłów

 

 

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W toku badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził  w przedłożonych kosztorysach ofertowych brak wszystkich wymaganych elementów kosztorysu zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, szczegółowo opisanymi w Rozdziale 17 - Opis sposobu obliczenia ceny, a mianowicie:

1)     brak w kosztorysach ofertowych tabel elementów scalonych,

2)     brak zbiorczego zestawienia materiałów

3)     brak zbiorczego zestawienia robocizny i sprzętu,

4)     brak zamieszczenia na stronach tytułowych kosztorysów nazwy obiektu oraz danych

wyjściowych do kosztorysowania stanowiących podstawę do obliczenia cen jednostkowych, takich jak: stawki robocizny kosztorysowej,  % kosztów zakupu,

              % kosztów pośrednich i od czego liczonych,  % zysku i od czego liczony,

5)     brak zamieszczenia kosztorysów ofertowych w osobnych dla każdego obiektu skoroszytach,

6)     brak podpisów Wykonawcy na przedłożonych kosztorysach,

7)     błędnie podano datę sporządzenia kosztorysów ofertowych – wpisano 09.09.2010 rok,

 

Powyższe okoliczności zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych stanowią podstawę odrzucenia oferty firmy MPM Development Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1,

46-100 Namysłów, poprzez uznanie, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

   Wójt Gminy

 

Witold Jankowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-04-08 09:00:00
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-04-08 11:52:34
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-04-08 11:56:07
Ostatnia zmiana:2011-04-08 11:59:25
Ilość wyświetleń:820

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij