Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dotyczącej drogi krajowej nr 11

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

 

zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199 poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej zostało wszczęte postępowanie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na planowanej rozbudowie drogi krajowej nr 11 od km 455+794 do km 457+805. Całość inwestycji znajduje się na terenie Gminy Łęka Opatowska.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków do Wójta Gminy w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - Referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska pok. 108-109 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, które rozpatrzone będą po upływie terminu ich wnoszenia.

 

Zgodnie z  § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1357) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska

/-/ Witold Jankowski

 

Łęka Opatowska 24 lutego 2011r.

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-02-24 08:11:05
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-02-25 08:11:33
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-02-25 08:16:09
Ostatnia zmiana:2011-02-25 08:16:45
Ilość wyświetleń:496
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij