Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Nr 2 Wójta Gminy z dnia 5 lipca 2010

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 Nr 199 poz 1227), podaje do publicznej wiadomości, iż w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej zostało wszczęte postępowanie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na planowanej budowie budynku usługowego z przeznaczeniam na dwustanowiskowy warsztat samochodowy z ręczną myjnią, zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą na działce 362 obręb geodezyjny  Opatów w m. Opatów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków do Wójta Gminy w siedzibie Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska pok. 108-109 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, które rozpatrzone będą po upływie terminu ich wnoszenia.

Zgodnie z  § 3 ust 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kepnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Wójt Gminy

/-/ mgr Witold Jankowski


Łęka Opatowska 05 lipca 2010r.

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-07-05 14:49:25
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-07-07 14:50:22
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-07-07 14:53:26
Ostatnia zmiana:2010-07-07 14:54:12
Ilość wyświetleń:610

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij