Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Udzielenie kredytu w wysokości 2.632.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

znak sprawy  RF. 3054/1.1/10                                                         

Łęka Opatowska 2010-05-17                                                        

 

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                                     

                Gmina Łęka Opatowska , 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Udzielenie kredytu w wysokości  2.632.000,00 zł.  z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

                W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. z 2007r tekst jednolity Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

 

                Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 pokój nr 117 lub pod adresem strony internetowej WWW.leka-opatowska.pl, w zakładce przetargi.

 

                Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia  oferty wariantowej ani składania ofert częściowych.

       

                W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru oferty:

1)     Oprocentowanie kredytu waga 85% ( podane wg stopy WIBOR 1M + marża w % )

2)     Wysokość prowizji przygotowawczej waga 15 % ( podanie wysokości prowizji w % )

        Okres kredytowania : 11 lat.

        Termin związania ofertą : 30 dni, licząc od dnia składania ofert.

 

                Oferta powinna zawierać:

-          wypełniony formularz oferty , załącznik nr 1

-          oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, załącznik nr 2  

-          oświadczenie o braku podstaw o wykluczenie z postępowania, załącznik nr 3

-          koncesję, zezwolenie lub licencje: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacje usług objętych zamówieniem

-          aktualny wpis do rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-          projekt umowy

 

                Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

                Oferty z dopiskiem – Przetarg nieograniczony – „Udzielenie kredytu w wysokości  2.632.000,00 zł. „ należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 w terminie do 31 maja 2010r do godziny 11:00.

                Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 112 w dniu 31 maja 2010r o godzinie 11:15.

                Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Alina Brząkała telefon ( 062) 78 14 528 pokój nr 117.

 

Wójt  Gminy 

Witold Jankowski

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzupełniające załączniki do przetargu (3.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-05-17 11:22:36
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-05-17 11:22:54
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-05-17 11:26:38
Ostatnia zmiana:2010-05-17 11:27:48
Ilość wyświetleń:624
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij