Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie pierwszego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu wymiany pokrycia dachu, wymianie zniszczonych...

                                                                                            Łęka Opatowska, dnia 19.01.2010r.

 

 

Nr postępowania IZP-341/4/2009

                                                                     

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

               Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Łęka Opatowska zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Pierwszego etapu  przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu wymiany pokrycia dachu, wymianie zniszczonych konstrukcji drewnianych oraz rozbiórce dobudowanej części szkoły dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert.

 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wybrana została oferta (Nr 6) z najwyższą liczbą punktów -100 pkt w kryterium najniższa cena firmy:

 

Firma Budowlana „KUBOT” Sp.j. 

Antoni i Małgorzata Kubot ,

Mianowice 1K,

63-600 Kępno

 

 

z ceną  brutto  578.200,00 PLN

Słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100

 

Wykaz, ocena i porównanie pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu:                  

 

Oferta Nr 2         Zakład Budowlany „WANAT” Ryszard Wanat

                           62-571 Stare Miasto Żychlin                                               -               83,43   pkt.

                           ul. Borowa 2A

 

 Oferta Nr 3        Zakład Ogólnobudowlany Walenty Anders

                           56-500 Syców                                                                      -               80,50   pkt.

                           ul. Broniewskiego 33

 

Oferta Nr 4         „TOL-BUD” Lidia Berska

                            Usługi Ogólnobudowlane                                                   -               96,63   pkt.

                            63-500 Ostrzeszów, ul. Kościuszki 33

 

Oferta Nr 7          Zakład Projektowo – Budowlany

                            Andrzej Połomski                                                                -              79,54   pkt.

                            Myjomice 17c,

                            63-600 Kępno

 

Oferta Nr 8         Centrum Budowlano – Remontowe, Paweł Wojtasik

                            Opatów,  ul. Poznańska 51                                                 -               93,28   pkt.

                            63-645 Łęka Opatowska

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że:

 

1)      wykluczył z postępowania Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 1:

 

Zakład Budowlany „WEGNER”

89-410 Więcbork

ul. Na skarpie 14

 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2, pkt 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) – złożone dokumenty zawierają błędy.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w toku badania złożonych ofert stwierdził, że załączona do oferty  kserokopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności   cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności  nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem (brak daty i podpisu na przystawionej pieczątce).

W związku z powyższym, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia błędnie złożonego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2010 roku.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił błędnie złożonego dokumentu.

Powyższe okoliczności zgodnie z art. 24 ust. 2, pkt 3 Ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) stanowią podstawę wykluczenia Zakładu Budowlanego „WEGNER” z postępowania.  

 

 

 

2)      odrzucił ofertę Nr 5 firmy:

 

PPUH  DACHPOL

Leszek Szypuła

Młynów Nr 7

63-410 Ostrów Wielkopolski

 

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale 2, pkt. 4 Opis i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia wymagał wykonania pokrycia dachu z dachówki karpówki

I kategorii z 50 letnią gwarancją na trwałość i mrozoodporność.

W ofercie (Załączniku nr 1) Wykonawca oświadczył, że do pokrycia dachu użyje dachówki karpiówki z 30 letnim okresem  gwarancji.

Wobec braku spełnienia wymogu zawartego w SIWZ Zamawiający na mocy  art. 89 ust.1, pkt.2 ustawy Pzp odrzucił w/w ofertę.

 

                                                                              Wójt Gminy Łęka Opatowska

                                                                                        Witold Jankowski

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-01-20 09:44:34
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-01-20 09:44:56
Opublikował:Halina Drobina
Data publikacji:2010-01-20 09:48:51
Ostatnia zmiana:2010-01-20 09:49:18
Ilość wyświetleń:757
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij