Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na „Udzielenie kredytu w wysokości 957.300 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych obowiązań”.

 

znak sprawy  3054/3.1/09                                                                 

Łęka Opatowska 2009-08-19

 

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

                                     

 Gmina Łęka Opatowska , 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Udzielenie kredytu w wysokości  957.300 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

       W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. z 2007r tekst jednolity Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

 

        Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 pokój nr 117 lub pod adresem strony internetowej WWW.leka-opatowska.pl, w zakładce przetargi.

 

        Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia  oferty wariantowej ani składania ofert częściowych.

 

        W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru oferty: - cena ofertowa – 100% .

        Okres kredytowania : 11 lat.

        Termin związania ofertą : 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

 

               Oferta powinna zawierać:

-          wypełniony wzór oferty , załącznik nr 1

-          harmonogram spłat , załącznik nr 2

-          oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. tekst jednolity z 2007r  Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) , załącznik nr 3

-          aktualny wpis do rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-          projekt umowy

 

               Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

               Oferty z dopiskiem – Przetarg nieograniczony – „Udzielenie kredytu w wysokości  957.300 zł. „ należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 w terminie do 26 sierpnia 2009r do godziny 10:00.

 

               Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 112 w dniu 26 sierpnia 2009r o godzinie 10:10.

 

               Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Alina Brząkała telefon ( 062) 78 14 528 pokój nr 117.

                                                                                                         

Wójt  Gminy

 

Witold Jankowski

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-08-19 10:29:19
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-08-19 10:30:16
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-08-19 10:34:20
Ostatnia zmiana:2009-08-27 08:23:47
Ilość wyświetleń:586
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij