Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie kredytu w wysokości 957.300 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.


znak sprawy  3054/2.1/09                                                                 

Łęka Opatowska 2009-07-29                                                        

 

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

                                      

 Gmina Łęka Opatowska , 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Udzielenie kredytu w wysokości  957.300 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. z 2007r tekst jednolity Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 pokój nr 117 lub pod adresem strony internetowej WWW.leka-opatowska.pl, w zakładce przetargi.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia  oferty wariantowej ani składania ofert częściowych.

 

W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru oferty: - cena ofertowa – 100% .

 

Okres kredytowania : 11 lat.

 

Termin związania ofertą : 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać:

-          wypełniony wzór oferty , załącznik nr 1

-          harmonogram spłat , załącznik nr 2

-          oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. tekst jednolity z 2007r  Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) , załącznik nr 3

-          aktualny wpis do rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-          projekt umowy

 

               Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

Oferty z dopiskiem – Przetarg nieograniczony – „Udzielenie kredytu w wysokości  957.300 zł. „ należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 w terminie do 18 sierpnia 2009r do godziny 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 112 w dniu 18 sierpnia 2009r o godzinie 11:40.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Alina Brząkała telefon ( 062) 78 14 528 pokój nr 117.

                                                                                                        

Wójt  Gminy

Witold Jankowski

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Unieważnienie przetargu (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-07-29 09:19:09
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-07-29 09:19:31
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-07-29 09:23:09
Ostatnia zmiana:2009-08-19 09:29:06
Ilość wyświetleń:598

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij