Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

                Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2009 r. do 20  lipca 2009 r. :

ü  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska,

ü  prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. Studium.

 

Ze wskazanymi dokumentami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 w godz. od 800 do 1500 w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Kwestionować podważać

         Każdy może wnieść uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany Studium. Uwagi należy kierować na piśmie do Wójta Gminy Łęka Opatowska (na adres: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska) z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2009 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  20 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej o godz. 19 00 (parter – sala widowiskowa).

 

         Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - wskazany wyżej projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, łącznie z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w tej ocenie. Stosownie więc do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) - wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Wójta Gminy Łęka Opatowska (ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2009 r.

 

 

 

                                                            Wójt Gminy Łęka Opatowska

                                                     /-/ Witold Jankowski

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-06-05 09:26:00
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-06-05 09:26:27
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-06-05 09:28:03
Ostatnia zmiana:2009-06-05 09:28:51
Ilość wyświetleń:761
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij