Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej


Wójt Gminy Łęka Opatowska, realizując Uchwałę Nr XXVI/125/08 z dnia 19 listopada 2008r.

Rady Gminy Łęka Opatowska zgodnie  z § 6 ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.)

 

OGŁASZA  II   PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI   ZABUDOWANEJ

 

1. Przedmiot przetargu

Nr działki

 

Oznaczenie

w księdze

wieczystej

 

Pow. działek

w ha

Pow. użytk. budynku w m2

Położenie

Opis

nieruchomości

Cena wywoławcza brutto

509/7

509/8

obręb geodezyjny Łęka Opatowska

KZ1E/00034159/8

0,0657

102,28

 Łęka Opatowska

ul. Jarzębinowa   2/5

nieruchomość gruntowa zabudowana

69.600,00 PLN

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łęka Opatowska stracił ważność 31.12.2003r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska  teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczono jako: usługi publiczne. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość ta posiada przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; istnieje możliwość rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejącego budynku .

 

2.Termin, miejsce i warunki uczestnictwa w przetargu

 

Przetarg odbędzie się  dnia 18 czerwca 2009 r.  o godz. 10 00 w  budynku Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej  przy ul. Akacjowej  4 w pok. 112. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłata w terminie do dnia 15 czerwca  2009r. w gotówce  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.  6.960,00 PLN w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Łęce Opatowskiej do godz. 14 00 lub przelewem na  konto Urzędu Gminy: SBL Łęka Opatowska  Nr 04 1610 1188 0018 6977 2000 0001   z dopiskiem : „wadium na sprzedaż działki nr 509/7  i 509/8”  (za termin wpłaty uważa się  datę wpływu  wadium na konto),

- okazanie oryginału dowodu wpłaty wadium,

- okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby obecnej na przetargu w przypadku podmiotu gospodarczego  aktualne (3 miesiące) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (osoba fizyczna) lub aktualny (3 miesiące) odpis z rejestru sądowego (osoba prawna),

- przedstawienie pełnomocnictwa z notarialnie  lub  urzędowo poświadczonym  podpisem w przypadku osób fizycznych lub prawnych.

 

3. Inne informacje:

 

   Pierwszy  publiczny przetarg ustny miał miejsce dnia 06 marca 2009r. i zakończony został wynikiem negatywnym.

   Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń  i zobowiązań.

   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Nieruchomości sprzedawana jest  na podstawiedanych z ewidencji gruntów, a ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i wniosek nabywcy.

   Każdy z uczestników przetargu zobligowany  jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się  z przedmiotem przetargu, treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminie przetargu orazo zaakceptowaniu określonych w nich warunków.

   Dla uczestnika, który przetarg wygrał cena nabycia nieruchomości  pomniejszona o wpłacone wadium  płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Urzędu  Gminy  lub w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Łęce Opatowskiej,

   najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

   Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone

   wadium nie podlega zwrotowi.

   Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem  tj. koszty czynności notarialnych.

  Wójt Gminy Łęka Opatowska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

    

Szczegółowe informacje  oraz warunki oględzin nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowskaul. Akacjowa 4 , pokój nr 108-109,  tel. 062/78-14-531 lub 062/78-14-532 w godz. pn.-pt. 800 -1500  . Ogłoszenie dostępne jest  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej :  www.bip.leka-opatowska.pl.

 

                                                                        Wójt Gminy Łęka Opatowska

                                                                      /-/ Witold Jankowski

 

 

Łęka Opatowska , 14 maja  2009r.

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-05-14 07:31:49
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-05-14 07:31:10
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-05-14 07:32:50
Ostatnia zmiana:2009-05-14 07:37:19
Ilość wyświetleń:829
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij