Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie kredytu w wysokości 1.312.700 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".


znak sprawy  3054/1/09
 Łęka Opatowska 2009-04-23

 

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

            

                        

 Gmina Łęka Opatowska , 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Udzielenie kredytu w wysokości  1.312.700 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

       W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. z 2007r tekst jednolity Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

 

        Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 pokój nr 117 lub pod adresem strony internetowej WWW.leka-opatowska.pl, w zakładce przetargi.

 

        Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia  oferty wariantowej ani składania ofert częściowych.

 

        W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru oferty: - cena ofertowa – 100% .

        Okres kredytowania : 11 lat.

        Termin związania ofertą : 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

 

        Oferta powinna zawierać:

-          wypełniony wzór oferty , załącznik nr 1

-          harmonogram spłat , załącznik nr 2

-          oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. tekst jednolity z 2007r  Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) , załącznik nr 3

-          aktualny wpis do rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-          projekt umowy

 

               Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

                Oferty z dopiskiem – Przetarg nieograniczony – „Udzielenie kredytu w wysokości  1.312.700 zł.” należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 112 w terminie do 12 maja 2009r do godziny 11:30.

                 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali widowiskowej Urzędu Gminy w dniu 12 maja 2009r o godzinie 11:40.

                  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Alina Brząkała telefon ( 062) 78 14 528 pokój nr 117.

 
Nr 3054/2/09                                                         

Łęka Opatowska 2009-05-06

 

 

 

                                                                             Strona internetowa

 

                                                                             WWW.leka-opatowska.pl

 

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu w wysokości 1.312.700,00 zł. z

                 przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę

                 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

                 W odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3054/1/09 na kredyt długoterminowy, zgodnie z art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśniam:

 

1/  Pytanie : Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie

     odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?

     Odpowiedz: Odsetki są spłacane w okresach miesięcznych i rozpoczęcie spłaty  następuje

     bezpośrednio po uruchomieniu kredytu.

 2/ Pytanie: Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłata rat kapitałowych oraz  

     odsetkowych odbywać się będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca?

     Odpowiedz: Spłaty rat kapitałowych i odsetkowych będą dokonywane w ostatnim dniu

     miesiąca.

3/ Pytanie: Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłat kredytu 

    lub odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę

    w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?

    Odpowiedz: Jeśli spłata raty lub odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, należności

    zostaną uregulowane w pierwszy dzień roboczy po terminie spłaty.

4/ Pytanie: Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawcy powinni przyjąć do

    obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni występujących w danym roku (

    365/366) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert?

    Odpowiedz:  Do wyliczenia ceny przyjąć w każdym roku 365 dni. 

                                                                               

Wójt Gminy

Witold Jankowski

 

 

 

Nr 3054/3/09                                                        

 Łęka Opatowska 2009-05-06

 

 

 

                                                                             Strona internetowa

 

                                                                             WWW.leka-opatowska.pl

 

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu w wysokości 1.312.700,00 zł. z

                 przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę

                 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

 

                W odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3054/1/09 na kredyt długoterminowy, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiam, że przedłuża się termin składania ofert.

Termin składania ofert do 13 maja 2009r. do godz. 11:30

Otwarcie ofert nastąpi 13 maja 2009r. o godz. 11:40

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

 

Wójt Gminy

Witold Jankowski

           

 


Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Harmonogram spłat (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-04-23 10:40:05
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-04-23 10:40:28
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-04-23 10:49:07
Ostatnia zmiana:2009-05-07 09:37:23
Ilość wyświetleń:726

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij