Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Stan mienia komunalnego - na dzień 30 września 2008r.


Stan mienia komunalnego Gminy Łęka Opatowska

Stan na 30 września 2008r.

 

 

 

I. Dane ilościowe mienia gminnego w  rozbiciu na obręby.

 

OPATÓW

1.Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527, o pow. całkowitej 0,11 ha

   ul. Poznańska 75.

 

2.Budynek GCI,biblioteka, apteka -  działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5 o pow. 0,0449 ha, 

  ul. Poznańska  58.

 

3.Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,12 ha ul. Poznańska 4.

 

4.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,06 ha.

 

5.Nieruchomości rolne:

-         działka nr 173, o pow. 1,57 ha,

-         działka nr 518/8 o pow. 0,26 ha,

-         działka nr 518/10 o pow. 0,61 ha,

-         działka nr 518/7 o pow. 00,16 ha,

-         działka nr 588/5 o pow. 0,0039 ha,

-         działka nr 602/8 o pow. 0,0008 ha,

-         działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha,

-         działka nr 1175/1 o pow. 0,07 ha,

-         działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,

-         działka nr 1173/1 o pow. 0,04 ha.

 

6.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 237/1, o pow. 0,03 ha działka nr 236/1 o pow. 0,09 ha.

 

7.Budynek przedszkola samorządowego (starego) , działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow.0,0313 ha.

 

8.Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej , działki nr 187, 188 o pow. całkowitej 0,4800 ha.

 

9.Budynek nowego przedszkola samorządowego, działki nr 261/8,261/7,261/18 o pow. całkowitej 0,2642ha.

 

10.Droga gminna  k. nowego przedszkola  dz.261/1,259/2,261/9 o łącznej pow. 0,1852 ha.

 

11. Drogi gminne os. Młodych  dz. nr 1249,1253,1254,1255/1,1256/1,1257/1,1258/1,1259/1,1260/1 o łącznej pow.

     0,572 ha.

 

11.Działki budowlane  nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.

 

12.Nieruchomość rolna działka nr 111  o pow. 2,34 ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz

z oczyszczalnią ścieków.

 

13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.

 

14. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha.

 

 

 

ŁĘKA OPATOWSKA

1.Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku 471/8 o pow. 0,04 ha.

 

2.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 471/6, o pow. 0,21 ha.

 

3.Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,30 ha.

 

4.Budynek szkoły podstawowej wraz z parkiem, działki nr 465/5,465/6 o łącznej pow. 3,9095 ha.

 

5.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/4 o pow. 0,05 ha, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.

 

6.Budynek przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej z dojazdem  działka nr 509/5 o pow. 0,0138 ha,

dz. nr 509/7 o pow. 0,0485 ha, działka nr 509/8 o pow. 0,0172 ha.

 

7.Nieruchomość rolna:

-         działka nr 387/2 o pow. 1,6491 ha,

-         działka nr 494 o pow. 0,5100 ha.

 

8. Droga gminna:

-         ul. Nowa dz. nr 426/6,426/18 o łącznej pow. 0,1743 ha,

-         ul. Szkolna dz. nr 463/1 o pow. 0,0327 ha.

-         dz. nr 555/3 o pow. 0,2070 ha.

 

9.Przepompownia – dz. nr 34/3 o pow. 0,1234 ha.

 

10. Wody stojące: dz. nr  418/1 o pow. 0,0147 ha.

 

 

SIEMIANICE

1.Budynek OSP, działka nr 217, o pow. 0,0700 ha.

 

2.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha.

 

3.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 123/1 o pow.0,1189 ha, dz.123/2 o pow.0,0354 ha, dz. 123/4 o pow. 0,9632 ha.

 

4. Droga gminna dz. nr 121/1 o pow. 0,2232 ha.

 

5. Działka nr 132/6  - plac zabaw dla dzieci o pow. 0,1748 ha.

 

 

RAKÓW

1.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 65, o pow. 1,7500 ha.

 

3.Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.

 

4.Nieruchomości rolne:

-         działka nr 191 o pow. 1,0800 ha

-         działka nr 193 o pow. 0,7000 ha

-         działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.

 

 

MARIANKA SIEMIEŃSKA

1.Świetlica, działka nr 63 o pow. 0,0400 ha.

 

2.Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha.

 

 

TRZEBIEŃ

1.Budynek OSP, działka nr 115 o pow. 0,1500 ha.

 

2.Udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości budynek mieszkalny  dz.nr 413 o pow. 0,2000 ha.

 

3.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.

 

4.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.

 

5.Budynek hydroforni z wyposażeniem, dz. nr 436 o pow. 0,3900 ha.

 

6.Nieruchomości rolne:

  - działka nr 119 o pow. 0,6100 ha,

  - działka nr 121 o pow. 1,1200 ha.

 

7. Ujęcie wody dz. 431/5 o pow. 0,0300 ha, dz. 431/7 o pow. 0,0346 ha.

 

PIASKI

1.Budynek OSP, wyposażenie, działka nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, działka nr 68/1 o pow. 0,4542 ha , działka  nr 68/2

o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3,dz. nr 70/4 o łącznej powierzchni 0,4097 ha.

 

 

2.Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki  za budynkiem nr 87/1,86/2,86/4,86/7

o łącznej pow. 0,6503 ha.

 

 

SZALONKA

1.Budynek OSP z wyposażeniem, dz. nr 110 o pow. 0,3700 ha.

 

2.Nieruchomość rolna:działka nr 296 o pow. 0,2600 ha, działka nr 297 o pow. 0,7700 ha .

 

3. Droga gminna stanowiąca 53 wyodrębnione działki o łącznej pow. 1,0825 ha.

 

KUŹNICA SŁUPSKA

1.Budynek szkoły podstawowej, działka nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, działka nr 49 o pow. 0,5900 ha.

 

 

BIADASZKI

1.Budynek OSP, działka nr 300 o pow.  0,2239 ha.

 

2. Boisko działka nr 153/1 o pow. 0,7800 ha.

 

STOGNIEW

1.Budynek (lokal socjalny) działka nr 31/5 o pow. 0,1800 ha.

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

-         wodociąg Trzebień – 16 km, przyłącza 3,99 km,

-         wodociąg Łęka Opatowska – 19 km, przyłącza 4,88 km,

-         wodociąg Marianka Siemieńska – 28 km, przyłącza 10,60 km,

-         wodociąg Opatów – 13 km, przyłącza 7,95 km,

-         kanalizacja Łęka Opatowska – 5,6 km, przyłącza 0,9 km.

 

 

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 30.09.2008r.

 

1..Zamieniono nieodpłatnie następujące nieruchomości:

   działkę nr 86/5 o pow. 0,4097 ha obręb geodezyjny Piaski na działki:

- nr 70/3 ,

- nr 70/4 o łącznej pow. 0,4097 ha obręb geodezyjny Piaski.

 

3.  Do zasobów mienia komunalnego w 2007r.  włączono   z darowizny – dz. nr 555/3 obręb Opatów

     pow. 0,0207   ha– poszerzenie drogi gminnej.

 

4. Z zasobów mienia komunalnego w 2008r. odłączono -  sprzedaż

    Działka budowlana nr  1282.

 

 

   III. Dane wartościowe mienia gminnego .

 

L.p.

Nazwa

Wartość na 30.09.2008r.

Zmiany od 01.10.2007r. do 30.09.2008r.

zwiększenie

zmniejszenie

1

Grunty

445.729,73

333.400,00

73.001,00

2

Budynki i lokale

9.669.810,21

           0

        0

3

Budowle w tym drogi

11.627.303,85

293.289,38

-

4

Maszyny i urządzenia techniczne

731.076,34

139.270,51

24.393,00

5

Środki transportu

387.477,64

-

-

6

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i  wyposażenie

        1.236.421,26

114.464,26

15.804,40

7

Wartości niematerialne i prawne

107.199,11

13.539,57

-

 

Razem

24.205.018,14

893.963,72

113.198,40

 

IV. Informacje o uzyskanych i planowanych dochodach i wydatkach w złotych.

 


Uzyskane dochody

od 01.01.2008r.

do 30.09.2008r.

Plan dochodów

na 2008r.

Plan dochodów

na 2009r.

Plan wydatków bieżących

Na 2009r.

woda

293.076,67

450.000

480.000

181.000

śmieci

75.875,12

150.000

160.000

175.000

czynsze dzierżaw.

najem

62.598,61

80.000

100.000

 

 

 

86.420

sprzedaż działek

lokali

21.837,20

120.000

 20.000

ścieki

31.518,59

150.000

180.000

111.000

 

 

V. Wierzytelności.

 

 

L.p.

Wierzytelności

Stan na dzień 30.09.2008r.

1

Lokaty kapitałowe:

a/ bieżące

b/ terminowe

 

Brak

2

Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż)

a/ ilość

b/ wartość

 

Brak

3

Udziały w spółkach

130.000,00

4

Hipoteka na nieruchomościach

179.628,53

 

 

VI. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.

 

VII. Wartość inwestycji w troku na 30.09.2008r.

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie                -  1.964.844,41

2. Budynek OSP Siemianice                                          -     181.777,99

3. Boisko sportowe Opatów                                             -      14.396,00

4. Boisko sportowe Łęka Opatowska                              -      12.810,00

5. Sieć wodociągowa Siemianice - Wesoła                    -         5.200,00

6. Modernizacja stacji SUW Opatów                              -       40.306,14

7. Budowa Sali gimnastycznej Łęka Opatowska            -  2.094.499,20

8. Budowa sieci kanalizacyjnej – Lipie, Łęka Opat.

    I Siemianice                                                                -     134.286,14

9.  Droga gminna Trzebień                                             -         3.600,00

10.Droga gminna Opatów – Szpot                                 -         4.200,00

11.Droga gminna Raków                                               -          2.000,00

12.Droga gminna Łęka Opatowska                               -          9.700,00

13. Termomodernizacja budynków                               -         30.000,00

                                                                                                                          

                           Razem                                                   4.497.619,88Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-09-30 11:54:29
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-01-07 11:55:05
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-01-07 11:56:29
Ostatnia zmiana:2009-01-07 11:57:04
Ilość wyświetleń:1191
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij