Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 14000 euro na "Dowożenie uczniów do szkół w gminie Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska"


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia  powyżej 14000 euro:

" Dowożenie uczniów do szkół w gminie Łęka Opatowska

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska”.

 

1. Zamawiający: Wójt Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska,    

    powiat  kępiński, woj. wielkopolskie, tel. 62 78 145 20, fax 62 78 145 21.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

3. Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  odebrać osobiście w siedzibie  

    zamawiającego - Urząd Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, pok. nr 113  w godzinach  

    urzędowania od godz. 700 do 1500.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z  

    załącznikami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.leka-opatowska.pl lub

    nabyć  w Gminnym  Zespole  Placówek  Oświatowych  w  Łęce Opatowskiej  pokój 113,  

    ul.  Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

4. Przedmiotem zamówienia jest  „Oferta na dowożenia uczniów do szkół”   w gminie  Łęka Opatowska w roku szkolnym 2008/2009  i w roku szkolnym 2009/2010 w dni nauki szkolnej.

     Przez „dowóz uczniów” rozumie się zabezpieczenie dwóch autobusów przystosowanych    

     do przewozu osób o liczbie miejsc minimum 46 .  

      W czasie awarii pojazdu należy  zapewnić transport zastępczy.

      Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie dowozu i odwozu.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne linie.

6. Termin wykonania zamówienia – roku szkolnym 2008/2009  i w roku szkolnym 2009/2010

     w dni nauki szkolnej.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

     a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu osób

         w komunikacji krajowej, zgodnie z wymogami ustawowymi.

          b) Zapewnią realizację usługi środkami transportu w odpowiednim stanie

           technicznym o ilości minimum  46 miejsc .

      c) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z    

          dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. nr 19 z

           2004 r. poz. 177 ze zmianami),

       d) Przyjmą warunki umowy określone przez Zamawiającego.

8. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

    - cena wykonania przedmiotu zamówienia 100 %, najniższa cena

9. Ofertę przygotowaną i opisaną w sposób określony w Specyfikacji Istotnych

    Warunków Zamówienia należy złożyć w terminie do 16 czerwca 2008r.r. do godz. 10.00 w     

     Urzędzie Gminy Łęka Opatowska przy ul. Akacjowej 4 w pokoju nr 102-103, w

     zamkniętej    kopercie z dopiskiem: „Oferta na dowóz uczniów”.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca godz.10.05 w Urzędzie Gminy Łęka

      Opatowska,  Sala Posiedzeń Nr 112   

 11. Opis zasad transportu zastępczego.

12. Termin związania oferenta z ofertą - 30 dni od daty ustalonej dla terminu wpływu ofert.

13. Informacji w sprawie postępowania przetargowego udziela kierownik Gminnego Zespołu  

       Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej Barbara Kulak, tel. (062) 78 145 39, fax

       (062) 78 145 21.

 

 

         Gminy Łęka Opatowska, dnia 29.05.2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-05-30 07:31:01
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-05-30 07:31:34
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-05-30 07:36:03
Ostatnia zmiana:2008-05-30 11:22:31
Ilość wyświetleń:1063
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij