Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie kredytu w wysokości 2.300.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"


Łęka Opatowska 2008-04-03                                                        

znak sprawy  3054/1/08

 

 

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                         

           

Gmina Łęka Opatowska , 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 ogłasza przetarg nieograniczony na : „Udzielenie kredytu w wysokości  2.300.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 pokój nr 117 lub pod adresem strony internetowej www.leka-opatowska.pl, w zakładce przetargi.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia  oferty wariantowej ani składania ofert częściowych.

 

W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru oferty: - cena ofertowa – 100% .

Okres kredytowania : 12 lat.

Termin związania ofertą : 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać:

-          wypełniony wzór oferty , załącznik nr 1

-          harmonogram spłat , załącznik nr 2

-          oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U.Nr 19 poz. 177 ze zmianami) , załącznik nr 3

-          aktualny wpis do rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-          projekt umowy

 

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

Oferty z dopiskiem – Przetarg nieograniczony – „Udzielenie kredytu w wysokości  2.300.000 zł. „ należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 w terminie do 21 kwietnia 2008r do godziny 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 104 w dniu  21 kwietnia 2008r o godzinie 11:40.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Alina Brząkała telefon ( 062) 78 14 528 pokój nr 117.

 

Wójt  Gminy

 

Witold Jankowski

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (178.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do specyfikacji (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do specyfikacji (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do specyfikacji (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania przetargowe (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-04-03 11:43:30
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-04-03 11:43:33
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-04-03 11:47:35
Ostatnia zmiana:2008-04-14 14:31:53
Ilość wyświetleń:824
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij