Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłosznie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008r. w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w roku 2008


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008r. w zakresie:

 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w roku 2008

 

1.       Rodzaj zadania:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach działalności klubów i organizacji sportowych działających na terenie Gminy Łęka Opatowska w zakresie:

·         organizacji zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, imprez rekreacyjnych

·         zakup sprzętu sportowego

·         udziału w zawodach, turniejach, rozgrywkach o zasięgu regionalnym
i ogólnopolskim

·         szkolenia młodzieży w zespołowych grach sportowych

·         utrzymanie boisk w stanie pozwalającym na prowadzenie rozgrywek( czystość trawy, koszenie, nawadnianie, nawożenie itp.)

 

2.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w 2008r. wynosi 46 000,00zł

 

3.       Wysokość środków przeznaczona na dofinansowywanie zadań w 2007r wyniosła- 34 353,00zł

 

4.       Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Łęka Opatowska, których celem statutowym jest działalność w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

5.       Termin i warunki realizacji zadania
     - termin realizacji zadań- styczeń-grudzień 2008r.- wydatki na zadania kwalifikowane od 1 stycznia 2008r.
     - warunku realizacji zadań zawarte zostaną w umowach


6.       Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- zgodność projektu z zadaniami Gminy Łęka Opatowska oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej
- kompletność wniosku pod względem formalnym,
- wartość merytoryczna projektu
- dotychczasowe doświadczenie w realizacjach zadań o ww. zakresie
- wysokość wkładu własnego

7.        Oceny ofert dokonuje Zespół powołany przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

8.       Termin i tryb składania ofert:
Oferty konkursowe na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania prosimy składać w kopercie z adnotacją: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w roku 2008,do dnia 30 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska, osobiście lub drogą pocztową.
Wybór ofert na wykonanie zadania dokonywany zostanie w dniu
5 maja 2008r.

9.       Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska w zakładce ogłoszenia lub na stronie internetowej: http://pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,459.htmlWYNIKI KONKURSU: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?a=1518

Załączniki

Regulamin Konkursu (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór formularza oferty (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z realizacji (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-03-28 13:32:34
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-03-28 13:32:56
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-03-28 14:08:52
Ostatnia zmiana:2008-05-13 08:43:19
Ilość wyświetleń:1102
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij