Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego w miejscowości Raków


Wójt Gminy Łęka Opatowska

na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(
Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)

 

OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO

1. Przedmiot przetargu

Nr ewidencyjny działki

Księga wieczysta

Rodzaj użytków, klasa, powierzchnia  [ha]

Przedmiot dzierżawy

Termin zagospodarowania nieruchomości

Stawka wywoławcza czynszu

 

Wysokość

wadium

252

obręb Raków

 

45120

 

B-RIVb – 0,0400

 

 

pomieszczenie  handlowe  – 34,88 m2

 

01.04.2008r.

500,18 zł netto

+ 22 % podatku VAT

tj. 610,22 zł brutto

 

450,00 zł

-         przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przestały obowiązywać z dniem 01.01.2004r.,

-         forma dysponowania nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - dzierżawa  na okres 1 roku, na cele: sklep spożywczo - przemysłowy,

-         czynsz dzierżawny płatny jest z góry w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

 

2.Przetarg odbędzie się  28 marca  2008 r.  o godz. 11 00 w  budynku Urzędu Gminy w  Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4  w  pok. 112.

 

3.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 450,00 zł nie później niż do dnia  25 marca  2008r.  Wadium należy wpłacić do dnia  25 marca  2008r.  w gotówce w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w  ŁęceOpatowskiej do godz. 14 00 lub przelewem na  konto Urzędu Gminy:  SBL Łęka Opatowska   Nr 04 1610 1188 0018 6977 2000 0001  z dopiskiem: "wadium na .... "  (liczy się data wpływu na konto). Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty.

 

4. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszej opłaty czynszu. Pozostałymuczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem3 dni od dnia, odpowiednio:

a/ odwołania przetargu,

b/ zamknięcia przetargu,

c/ unieważnienia przetargu,

d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  Wadium  ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowydzierżawy. 

 

5. Postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynieść mniej niż 1 % stawki wywoławczejczynszu. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszychpostąpień. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniejjedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedynym czynnikiem decydującym  o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza cena, jakązaoferuje w przetargu. Wylicytowana cena nie podlega  negocjacjom.

 

6. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanychz przedmiotem dzierżawy, w tym podatku od nieruchomości . Wszelkie remonty Dzierżawca  przeprowadza we własnym zakresie i nawłasny koszt. Koszty remontów nie będą odliczane od czynszu. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska niezbędneopinie i uzgodnienia właściwych  instytucji i organów wymagane przy prowadzeniu lokalu.

 

7. Szczegółowe informacje  można uzyskać w  Urzędzie Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 , pokój nr 108-109, tel. 062/78-14-531 lub 062/78-14-532 w  godz. pn. 800 -1600 ; wt.-pt. 700 -15 00  lub na stronie   www.bip.leka-opatowska.pl .

 

8. Wójt Gminy Łęka Opatowska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym  zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                      

                                         /-/ Wójt Gminy Łęka Opatowska

                                          Witold Jankowski

                                                        

                                                                                                                                                                        

Łęka Opatowska , 13  marca 2008r.

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-03-13 07:40:42
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-03-13 07:40:44
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-03-13 07:44:44
Ostatnia zmiana:2008-03-13 07:44:50
Ilość wyświetleń:830

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij