Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o I-szym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości Trzebień


Wójt Gminy Łęka Opatowska

na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)

 

 

OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 

1.       Przedmiot przetargu

LP.

Nr ewid. działki

Księga wieczysta

Rodzaj użytków, klasa, powierzchnia  [ha]

Powierzchnia  ogółem  [ha]

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Stawka wywoławcza czynszu

 w q pszenicy

Wadium

 w zł

1

182

obręb Trzebień

 

brak

  

RVI 1,13 ha

 

1,1300

 

Grunty orne

 

02.03.2008r.

nie ustala się stawki czynszu wywoławczego

dla klasy VI

 

100,00

 

-      uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg studium uwarunkowań i kierunków

        zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska  to: teren upraw  rolnych,

-         forma dysponowania nieruchomością i sposób jej zagospodarowania - dzierżawa na okres do 30.09.2010r., na cele:  pod  uprawy rolne,

-         wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynikiem  przetargu,

-         czynsz dzierżawny płatny z dołu za I półrocze w terminie do 15 listopada (okres dzierżawy styczeń - czerwiec)  wg cen pszenicy w I półroczu, a za II półrocze wg ceny pszenicy  w II półroczu, w terminie do 15 maja ( okres dzierżawy lipiec – grudzień ) następnego roku. Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego. W razie zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy dzierżawy w ciągu roku kalendarzowego, czynsz dzierżawny zarówno za I jak i II półrocze ustala się proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w oparciu o aktualnie znaną średnią cenę pszenicy.

 

2.Przetarg odbędzie się  26 lutego  2008 r.   o godz. 10 00 w  budynku Urzędu Gminy w  Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4  w  sali 112.

 

3.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium  na dane działki w wys. j.w. nie później niż do dnia 22 lutego  2008 r.  Wadium należy wpłacić do dnia  22 lutego  2008r.  w gotówce w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w  Łęce Opatowskiej do godz. 14 00 lub przelewem na  konto Urzędu Gminy:  SBL Łęka Opatowska   Nr 26 8413 0000 0100 0101 2000 0003  z dopiskiem : „wadium działka nr ....................................”  (liczy się data wpływu na konto). Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty.

 

4. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszej raty opłaty czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

a/ odwołania przetargu,

b/ zamknięcia przetargu,

c/ unieważnienia przetargu,

d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

   Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

 

5. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że  winno być określone w q pszenicy. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedynym czynnikiem decydującym  o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza cena, jaką zaoferuje w przetargu.

Wylicytowana cena nie podlega  negocjacjom.

 

6. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatku od nieruchomości.

 

7. Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 , pokój nr 108-109, tel. 062/78-14-531 lub 062/78-14-532 w godz. pn. 800 -1600 ; wt.-pt. 700 -15 00  lub na stronie   www.bip.leka-opatowska.pl

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska

/ - / Witold Jankowski

 

Łęka Opatowska , 31 stycznia  2008r.

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-02-08 07:21:27
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-02-08 07:22:01
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-02-08 07:24:29
Ostatnia zmiana:2008-02-08 07:39:12
Ilość wyświetleń:873

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij