Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o I-szym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Opatów


Wójt Gminy Łęka Opatowska, realizując Uchwałę Nr XXII/112/2004 z dnia 27 października 2004 roku Rady Gminy Łęka Opatowska zgodnie  z § 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

(Dz.U nr 207 poz. 2108 z 2004r.)

 

 

OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

1. Przedmiot przetargu

Lp.

Nr działki

 

Oznaczenie w ksiedze

wieczystej

KW nr

Pow.

w ha

Położenie

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w miejscowym planie

Cena

wywoławcza.

Do ceny  należy doliczyć

 22 % podatku vat

Wadium

Godz. przetargu

1

1274

54943

0,0793

 Opatów

Osiedle Młodych

działka

budowlana

Tereny budownictwa jednorodzinnego –

MN1, MN2, MN3 

11.310,00 zł

1.131,00 zł

11 00

2

1282

 

54943

0,0860

Opatów

Osiedle Młodych

działka

budowlana

Tereny budownictwa jednorodzinnego –

MN1, MN2, MN3

13.000,00 zł

1.300,00 zł

11 30

 

 

2.Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2007 r. w  budynku Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 w pok. 112.

 

3.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości

    nie później niż do dnia  27 sierpnia 2007r.

 

    Wadium należy wpłacić do dnia  27 sierpnia 2007r. w gotówce w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Łęce

     Opatowskiej do godz. 14 00 lub przelewem na  konto Urzędu Gminy:  SBL Łęka Opatowska

     Nr 26 8413 0000 0100 0101 2000 0003  (liczy się data wpływu na konto).

    Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty z dopiskiem  „przetarg – dz. Nr ......................” .

 

4. Wpłacone wadium zostanie :

 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego  przetarg od zawarcia umowy.

 

5.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( + 22 % podatku VAT ) ;

     ww. należność pomniejszona o wpłacone wadium  płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Urzędu

     SBL Łęka Opatowska  Nr 26 8413 0000 0100 0101 2000 0003 lub w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego

     w Łęce Opatowskiej,  najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.


6. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia

    zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu,  ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 

7.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym

     w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone

     wadium nie podlega zwrotowi.

 

8.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem  tj. koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu

     do księgi wieczystej.

 

13. Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 , pokój nr 108-109,

      tel. 062/78-14-531 lub 062/78-14-532 w godz. pn. 800 -1600 ; wt.-pt. 700 -15 00  lub na stronie Biuletynu Zamówień

      Publicznych :  www.lekaopatowska.bip.net.pl  .

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


 

                                                                            /-/ Wójt Gminy Łęka Opatowska

                                                                         Witold Jankowski


Łęka Opatowska , 16 sierpnia 2007r.

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2007-08-16 08:00:28
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2007-08-16 08:51:22
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2007-08-15 23:59:29
Ostatnia zmiana:2007-08-16 09:56:46
Ilość wyświetleń:906
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij